Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on SubTrajectory

Duc Vinh Ngo, Nang Toan Do, Luong Anh Tuan Nguyen

Tiêu đề

Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on SubTrajectory

Tác giả

Duc Vinh Ngo, Nang Toan Do, Luong Anh Tuan Nguyen

Nhà xuất bảnThe 15th IEEE International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC 2016), Jan - 2016
Năm xuất bản2016
Tóm tắtIn video surveillance based on motion trajectory, a moving object is considered abnormal if the distance from it to trajectory is greater than a threshold. If a trajectory is abnormal with sub-trajectory, it will be abnormal with entire trajectory. In this paper, a novel approach proposes to detect abnormal based on sub-trajectory with modified Hausdorff distance. Moreover, the anomaly detection based on sub-trajectory that can be done with complete trajectory and incomplete trajectory. The proposed technique is evaluated with 1000 datasets and each dataset consists of 260 trajectories. The result show that the technique detect abnormal with the time faster.
Toàn văn
  • Thứ Sáu, 11:17 27/04/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Đội bóng khoa Công nghệ thông tin cùng những trận cầu đáng nhớ

Đội bóng khoa Công nghệ thông tin cùng những trận cầu đáng nhớ

Thứ Bảy, 10:00 23/07/2022
Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thứ Hai, 15:00 18/04/2022
Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Thứ Tư, 08:17 28/10/2020
Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Thứ Sáu, 14:02 22/05/2020
Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Thứ Sáu, 15:05 17/04/2020

Các bài đã đăng

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Thứ Bảy, 15:42 11/12/2021
Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Thứ Sáu, 15:52 10/12/2021

Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera

Thứ Năm, 09:12 04/04/2019

An Algorithm to Partition the field of View camera in automatic Surveillance system

Thứ Hai, 09:11 01/04/2019
Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa và light map

Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa và light map

Thứ Hai, 08:45 01/04/2019

Một lược đồ thủy vân thuận nghịch khóa công khai cho cơ sở dữ liệu dựa trên kỹ thuật mở rộng các thuộc tính kiểu thực

Thứ Sáu, 11:08 27/04/2018

FHM+: Faster High-Utility Itemset Mining, Using Length Upper-Bound Reduction

Thứ Sáu, 11:05 27/04/2018

PHM: Mining Periodic High-Utility Itemsets

Thứ Sáu, 11:01 27/04/2018

An efficient algorithm for mining toprank-k frequent patterns

Thứ Sáu, 10:57 27/04/2018

An efficient algorithm for mining the top-k high utility itemsets, using novel threshold raising and pruning strategies

Thứ Sáu, 10:45 27/04/2018

Video giới thiệu