Cán bộ và Giảng Viên

Đội ngũ giảng viên

Hiện nay đội ngũ cán bộ giáo viên Khoa Công nghệ thông tin gồm có các Giảng viên có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ và kỹ sư. Các cán bộ giáo viên trong đơn vị đều có kiến thức chuyên ngành vững vàng, có khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo, và thực hiện các đề tài, dự án...

Trong những năm qua tập thể cán bộ giáo viên Khoa Công nghệ thông tin đều được đánh giá là một tập vững mạnh, đoàn kết và giành được nhiều các giải thưởng trong hoạt động thi giáo viên dạy giỏi, các cuộc thi tay nghề và các hoạt động phong trào thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ do nhà trường tổ chức...