Kỹ thuật phần mềm

Ngành Kỹ thuật phần mềm

1. Mục tiêu
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ thuật phần mềm có thể:
- MT1: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng;
- MT2: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- MT3: Có hiểu biết sâu về kiến thức cơ sở nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;
- MT4: Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ phần mềm: Quy trình phát triển phần mềm; Quản lý dự án phần mềm; Đảm bảo chất lượng phần mềm. Có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, kiểm soát và bảo trì hệ thống thông tin bằng các phương pháp, công cụ, môi trường hiện đại;
- MT5: Có kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu trong môi trường làm việc liên ngành, đa quốc gia.


2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực)
- Giải quyết được các bài toán cơ bản liên quan đến Toán giải tích, Đại số và Xác suất thống kê; các bài toán cơ bản thuộc cơ sở khối ngành Kỹ thuật phần mềm.
- Vận dụng các kiến thức cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm vào việc xây dựng, phát triển phần mềm và quản lý các dự án phần mềm
- Trình bày được các vấn đề về lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn; Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương ứng với B1 khung Châu Âu).
- Xác định và phát biểu được bài toán, mô hình hóa bài toán, xác định phân tích các yếu tố định tính, định lượng, không chắc chắn và đề xuất giải pháp phù hợp.
- Phác thảo, nêu giả thiết, chọn lọc phương án khảo sát, triển khai thực nghiệm và thẩm định kết quả.
- Có tư duy bao quát về hệ thống phần mềm, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên, vấn đề nảy sinh và tương tác trong hệ thống phần mềm, từ đó đưa ra các phương án tối ưu hóa giải pháp.
- Hình thành và thể hiện đức tính cá nhân và nghề nghiệp như: kiên trì, linh hoạt trong công việc; tiên phong, chấp nhận đương đầu rủi ro; giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; tự đánh giá và có ý thức tự học tập, rèn luyện suốt đời.
- Xác định và thực hiện tốt các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
- Hình thành và xây dựng được chiến lược giao tiếp cũng như thuyết trình hiệu quả thông qua các phương tiện: văn bản, điện tử, đa truyền thông
- Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

3. Chương trình khung các khóa ngành Kỹ thuật phần mềm

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 18

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 17

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 16

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 15

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 14

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 13

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật phần mềm Khóa 12