Tiêu đề

FHM+: Faster High-Utility Itemset Mining, Using Length Upper-Bound Reduction

Tác giả

Philippe Fournier-Viger, Jerry Chun-Wei Lin, Quang-Huy Duong, Thu-Lan Dam

Nhà xuất bảnSpringer International Publishing Switzerland 2016 (H. Fujita et al. (Eds.): IEA/AIE 2016, LNAI 9799, pp. 115–127, 2016)
Năm xuất bản2016
Tóm tắt
  • Thứ Sáu, 11:05 27/04/2018

Tags: