Thông tin chung

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Công nghệ thông tin có thể chia làm hai giai đoạn như sau:

* Giai đoạn 1: Từ năm 1999 đến năm 2005.

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) được thành lập ngày 05/07/1999 theo Quyết định số 115/TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hà Nội. Khi thành lập, Khoa chỉ có 07 cán bộ giáo viên được trang bị hơn 20 máy vi tính với khối lượng công việc lớn và mới. Tập thể cán bộ, giáo viên của Khoa đã tập trung nhiều công sức để xây dựng Khoa. Năm đó, khoa đã tuyển được 6 lớp Trung học và 7 lớp Cao đẳng Tin.

* Giai đoạn 2: Từ năm 2005 đến nay

Sau khi có quyết định 315/2005 QĐ/TTG ngày 2/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, từ đây khoa Công nghệ thông tin có thêm chức năng đào tạo bậc đại học.

Khoa CNTT có chức năng đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hiện tại khoa có các hệ Cao đẳng, Đại học, liên thông từ Trung cấp lên Đại học và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Thạc sỹ. Cùng với việc đào tạo, khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hàng năm khoa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác dạy và học trong khoa cũng như trong nhà trường.

Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Trường đã ký hợp đồng liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Viện CNTT để cùng hợp tác và giúp đỡ khoa phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Trong các năm qua, đã có hàng nghìn sinh viên của khoa ra trường, làm việc. Phần lớn các em làm đúng ngành nghề đào tạo. Các em đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội và đồng thời chính các em đã làm cho vị thế của khoa cũng như của nhà trường được nâng lên.

2. Thành tích đạt được:

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể của CBGV và HSSV khoa Công nghệ thông tin. Trong những năm vừa qua Tập thể CBGV và HSSV của khoa đã đạt được những thành tựu to lớn trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tham gia NCKH, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của nhà trường.

* Bằng khen của Thủ tướng, của Bộ Công thương:

- Bằng khen của Thủ tướng tặng Khoa vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc năm 2014.

- Trong lễ kỷ niệm 125 truyền thống trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày hôm nay, Tiến sĩ Đặng Trọng Hợp - Bí thư chi bộ trưởng khoa CNTT đã vinh dự được Thứ trưởng Bộ công thương ông Nguyễn Sinh Nhật Tân trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022 góp phần xây dựng chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc”.

* Thi OLYMPIC tin học:

- Năm 2004: Nhất đồng đội, 2 Nhì cá nhân, 1 giải Ba cá nhân.

- Năm 2005: Nhì đồng đội, 01 giải Ba cá nhân, 2 KK cá nhân.

- Năm 2006: Nhì đồng đội, 1 Nhì cá nhân, 2 KK cá nhân.

- Năm 2007: 1 Nhì cá nhân, 1 Ba cá nhân, 1 KK cá nhân.

- Năm 2008: 1 Nhì cá nhân, 1 Ba cá nhân, 2 KK cá nhân

- Năm 2009: 01 Nhì cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2010: 01 Ba cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2011: 01 Nhất cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2012: 1 Nhì cá nhân, 2 Ba cá nhân, 2 KK cá nhân

- Năm 2013: 01 Ba cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2015: 02 giải Ba

- Năm 2016: 02 giải Ba cấp Quốc gia

- Năm 2017: 03 giải Khuyến khích cấp Quốc gia

- Năm 2018: 01 giải Nhì, 03 giải Ba cấp Quốc gia.

- Năm 2020: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho Team.

- Năm 2022: Đồng giải 3 giải ICPC Asia Hanoi 2021, 01 giải nhì và 01 giải KK Olympic chuyên. 01 giải nhì và 02 giải ba Olympic không chuyên. 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải 3 Procon tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 30 , Procon và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hanoi 2021.

- Năm 2023: Top 4 Procon 2023 tại Nhật Bản. 01 giải Nhất tại cuộc thi Procon Việt Nam năm 2023. 01 giải Nhì khối chuyên Tin trong cuộc thi Olympic Tin học SV Việt Nam năm 2023. 01 giải Ba khối không chuyên Tin trong cuộc thi Olympic Tin học SV Việt Nam năm 2023. 01 giải Ba ICPC Quốc gia.

* Thi tay nghề cấp Thành phố:

- Năm 2008: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải KK.

- Năm 2009: 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải KK.

- Năm 2010: 01 giải Nhất, 03 giải Ba, 03 giải KK

- Năm 2011: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Năm 2012: 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Năm 2013: 01 giải Nhất, 01 giải KK.

- Năm 2014: 01 giải Nhất, 04 giải KK.

- Năm 2015: 02 giải Nhì, 02 giải Ba

- Năm 2016: 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích

- Năm 2018: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích

- Năm 2023: 01 giải Nhất nghề giải pháp phần mềm CNTT, 01 giải Ba nghề giải pháp phần mềm CNTT, 02 giải Khuyến khích nghề Thiết kế đồ họa.

* Thi Học sinh giỏi Thành phố: Từ năm 2003 đến nay đội tuyển học sinh giỏi Thành phố của khoa Công nghệ thông tin luôn đạt nhiều thành tích cao:

- Năm 2007: 02 giải Nhì Thành phố.

- Năm 2008: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì Thành phố.

- Năm 2009: 02 giải Nhất, 01 giải Nhì.

- Năm 2010: 01 giải Nhất; 05 giải Nhì; 02 giải Ba.

- Năm 2011: 02 giải Nhì, 04 giải Ba.

* Thi Tay nghề cấp Bộ Công thương:

- Năm 2005: 01 giải Ba; 01 giải KK.

- Năm 2006: 01 giải Ba.

- Năm 2008: 02 giải Ba; 02 giải KK.

- Năm 2010: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 04 giải Ba; 04 giải KK.

- Năm 2012: 01 giải Nhất; 02 giải Ba.

- Năm 2014: 01 giải Nhì; 02 giải Ba, 02 giải KK.

- Năm 2016: 02 giải Nhì, 02 giải KK.

- Năm 2018: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải KK.

* Thi Tay nghề ASEAN:

- Năm 2015: 01 giải Nhì

* Thi Tay nghề cấp Quốc gia:

- Năm 2006: 01 giải Ba.

- Năm 2008: 01 giải Nhì.

- Năm 2010: 02 giải KK.

- Năm 2012: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải KK.

- Năm 2014: 01 giải Nhất, 01 giải Ba.

- Năm 2015: 01 giải Ba

- Năm 2016: Cấp thành phố: 01 Giải Nhì nghề Giải pháp phần mềm CNTT, 01 Giải Khuyến khích và 01 Giải Ba nghề quản trị hệ thống mạng CNTT; Cấp Bộ: 01 Giải Nhì và 01 Giải Khuyến khích nghề Quản trị hệ thống mạng CNTT, 01 Giải Nhì và 01 Giải Khuyến khích nghề Giải pháp phần mềm CNTT; Cấp Quốc Gia: Giải Ba nghề Giải pháp phần mềm CNTT. Huy chương Bạc, giải Nhì tại kỳ thi tay nghề Asean tại Malaysia.

- Năm 2018: Cấp thành phố: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; Cấp Bộ: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; Cấp Quốc Gia: 02 giải Nhất, 02 giải Khuyến khích.

- Năm 2020: 01 Huy chương vàng, 01 Huy chương bạc.

* Nghiên cứu khoa học:

- Năm 2014: 01 giải Nhất

- Năm 2016: 04 giải Nhất, 02 giải KK cấp trường

- Năm 2017: 01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích cấp trường

- Năm 2018: 01 Giải Ba cấp trường. Đề tài: ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học trong phát triển một ứng dụng học Tiếng Anh ngành CNTT trên Android. Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Tiến Dũng. Sinh viên: Khuất Trọng Hiếu và Phan Mạnh Cường - Lớp KTPMCLCK9.

- Năm 2019:

+ 01 Giải Nhất cấp trường. Đề tài sinh viên: Nghiên cứu ứng dụng Internet of Things vào xây dựng hệ thống nhà kính thông minh chuyên canh cây ngắn ngày.

+ 01 Giải Nhì cấp trường. Đề tài sinh viên: Nghiên cứu ứng dụng trắc nghiệm tính cách MBTI và John Holland xây dựng thành công Cổng thông tin tư vấn hướng nghiệp, phát triển website thay thế phương pháp hướng nghiệp truyền thống.

+ 01 Giải Ba cấp trường. Đề tài sinh viên: Nghiên cứu công nghệ thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống đăng ký mượn phòng thực hành online khoa CNTT.

+ 01 Giải Ba cấp trường. Đề tài sinh viên: Hệ thống kết nối, quảng bá cửa hàng online".

- Năm 2020:

+ 01 Giải Nhất cấp trường. Đề tài sinh viên: Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên trên lớp và phòng thi từ bức ảnh chụp khuôn mặt bằng kỹ thuật Deep Learning trên máy tính hiệu năng cao” của nhóm sinh viên nhóm sinh viên Lê Đình Mạnh, Đoàn Văn Quân, Nguyễn Hữu Sơn

+ 02 Giải Nhì cấp trường. Đề tài sinh viên: “Ứng dụng Machine Learning xây dựng hệ thống tư vấn du lịch” của nhóm sinh viên Lê Hồng Linh, Đặng Tiến Dũng, Bùi Thị Trang do ThS. Trần Hùng Cường hướng dẫn và Nghiên cứu ứng dụng IoT, phát triển hệ thống trồng cây thủy canh” của nhóm sinh viên Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Phương do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình hướng dẫn

+ 02 Giải Ba cấp trường. Đề tài sinh viên: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng – nhóm sinh viên Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đăng Phương do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình hướng dẫn và Nghiên cứu thuật toán định tuyến ứng dụng xây dựng hệ thống giao hàng thông minh”- nhóm sinh viên Đỗ Mạnh Quang, Chu Trọng Sơn, Lê Thị Hà, Ngô Tiến Mạnh, Lê Thị Quỳnh Trang.

- Năm 2021:

+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Tự động phát hiện hành vi bất thường trong video dựa trên các đặc trưng khác nhau, ứng dụng cho bài toán phát hiện gian lận thi cử của nhóm sinh viên Hoàng Tùng Lâm, Bùi Ngọc Hải, Đào Lê Huy, Nguyễn Đức Linh, Phan Thành Trung do TS. Vũ Việt Thắng hướng dẫn.
+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm hóa học 3D ảo của nhóm sinh viên Đinh Thị Trang, Hà Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Lan, Trần Thị Thu do ThS. Vũ Minh Yến hướng dẫn.
+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Quản lý một chuỗi cửa hàng và đưa ra dự báo doanh thu của chuỗi cửa hàng đó trong các năm tiếp theo của sinh viên Trần Quang Trường do TS. Nguyễn Bá Nghiễn hướng dẫn.
+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Ứng dụng kỹ thuật Deep Learning vào bài toán chống gian lận thi cử của nhóm sinh viên Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Văn Anh, Thảo Mỷ do ThS Lê Thị Thủy hướng dẫn.
+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho hệ thống Internet of Things của nhóm sinh viên Ngô Công Mạnh, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Hoàng do TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn.
+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu Unity 3D và kỹ thuật VR, áp dụng xây dựng ứng dụng du lịch lịch sử ảo của nhóm sinh viên Vũ Việt Dũng, Lưu Thế Minh do Ths Vũ Đức Huy hướng dẫn.
+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Hệ thống cung cấp thông tin đơn vị bảo trợ xã hội và làm từ thiện 4.0 THP của nhóm sinh viên Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Thúy Hường do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan hướng dẫn.

- Năm 2022:

+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu các kỹ thuật của Trí tuệ nhân tạo cùng các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning và ứng dụng cho bài toán hỗ trợ xử lý bệnh cây trồng trong nông nghiệp của nhóm sinh viên Nguyễn Đức Huy (CN), Nguyễn Viết Dương, Đào Văn Nguyên do TS.Nguyễn Mạnh Cường hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ an toàn trong lái xe bằng công nghệ AI của nhóm sinh viên Lê Anh Tuấn (CN) do ThS. Trần Thanh Hùng hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Xây dựng ứng dụng di động quản lý hoạt động của các thiết bị điện từ xa của nhóm sinh viên Trương Thị Thu Phương (CN), Nguyễn Vũ Chí Tình, Hà Thị Phượng, Hà Văn Phòng do ThS. Nguyễn Trung Phú hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu phương pháp học tăng cường trong giải bài toán tối ưu của nhóm sinh viên Đào Thị Hồng Phương (CN), Nguyễn Hữu Hoàng, Vũ Văn Hôm, Hồ Trần Quốc Khánh, Nguyễn Quang Anh do ThS. Nguyễn Đức Lưu hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu bài toán xác định cảm xúc của sinh viên trong các lớp học trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo của nhóm sinh viên Phùng Thế Tài (CN), Lê Hoàng Thạch do TS. Trần Tiến Dũng hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo và các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ các dịch vụ dựa trên định danh tự động của nhóm sinh viên Phạm Ngọc Huân (CN), Phí Trung Hiếu, Nguyễn Lương Bằng do TS. Nguyễn Mạnh Cường hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu mạng Resnet và ứng dụng cho bài toán phân loại ảnh của nhóm sinh viên Nguyễn Hồng Phong (CN), Đặng Đình Phức, Vi Văn Oanh, Hạ Ngọc Nam, Vũ Thị Bình Yên do TS. Trần Hùng Cường hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện đám đông hỗ trợ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus Corona của nhóm sinh viên Nguyễn Minh Trường (CN), Cù Việt Hưng, Đường Ngọc Khanh, Quách Phương Thảo do ThS. Nguyễn Lan Anh hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng sàn đấu giá của nhóm sinh viên Đặng Đức Mạnh (CN), Nguyễn Viết Trí, Bùi Việt Dũng, Hà Văn Hiển do TS. Đặng Trọng Hợp hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong giải quyết bài toán tối ưu của nhóm sinh viên Lê Văn Nghiêm (CN), Hoàng Thị Sao Mai, Tạ Văn Toàn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Hoàng Minh do TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu giải thuật tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng cảm biến không dây của nhóm sinh viên Nguyễn Hoàng Long (CN), Nguyễn Trung Thành, Mai Thế Đoàn, Phùng Thế Khánh, Nguyễn Tuấn Đạt do TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp trường: Đề tài sinh viên: Xây dựng chatbot thông minh phục vụ công tác tư vấn học tập cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học công nghiệp Hà Nội của nhóm sinh viên Hoàng Xuân Thiên (CN), Phạm Văn Kiên, Vũ Đình Quân, Lý Thành Lâm, Nguyễn Bá Công do TS. Đỗ Mạnh Hùng hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu phát triển ứng dụng phân tích hành vi người dùng sử dụng nền tảng học máy ML.NET của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thủy (CN), Lê Mạnh Cường do TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Điểm danh trong lớp học bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật học sâu của nhóm sinh viên Lê Văn Hùng (CN), Nguyễn Đình Tùng Lâm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Minh Thắng, Nguyễn Lương Nam Anh do TS. Trần Hùng Cường hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Thu thập chỉ số điện nước tự động ứng dụng kỹ thuật học sâu của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Thùy (CN) do ThS. Lê Thị Thủy hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng vào bài toán phát hiện sản phẩm lỗi của nhóm sinh viên Cao Bá Lộc (CN) do ThS. Vũ Thị Tuyết Mai hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng xây dựng dây truyền phân loại hoa quả tự động của nhóm sinh viên Lê Quảng Nam (CN), Nguyễn Thành Dương, Vũ Đức Cường do ThS. Mai Thanh Hồng hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu xử lý multiplayer trong ứng dụng 3D của nhóm sinh viên Đào Văn Nguyên (CN), Phạm Thế Phúc do ThS. Vũ Minh Yến hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu MongoDB và ứng dụng trong cân bằng tải của nhóm sinh viên Mai Thị Hường (CN), Nguyễn Khắc Huy, Tạ Văn Hiếu, Trần Huy Cảnh do ThS. Nguyễn Thị Hướng Lan hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp trường: Đề tài sinh viên: Ứng dụng chuẩn mật mã dữ liệu (DES) vào hỗ trợ thi tuyển sinh đại học của nhóm sinh viên Phạm Việt Anh (CN), Lý Trần Hồng Minh do ThS. Trần Phương Nhung hướng dẫn.

- Năm 2023:

+ 01 giải Nhất cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống phát hiện hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo do TS. Vũ Việt Thắng hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu cho bài toán phát hiện bất thường về trang phục bảo hộ lao động do TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật Anti-Spoofing ứng dụng cho bài toán điểm danh tự động dựa trên khuôn mặt do TS. Vũ Việt Thắng hướng dẫn.

+ 01 giải Nhất cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu mạng GAN và ứng dụng tạo ảnh hoạt hình do TS. Trần Hùng Cường hướng dẫn

+ 01 giải Nhất cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu nhận dạng giọng nói và ứng dụng trong tự động ghi biên bản cuộc họp do TS. Đặng Trọng Hợp hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu phương pháp nâng xếp hạng trường đại học trên Webometrics theo tiếp cận khoa học dữ liệu và mạng phức hợp do TS.Trần Tiến Dũng hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu LSTM và ứng dụng trong phân loại văn bản Tiếng Việt do ThS. Trần Việt Hà hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu một số thuật toán AI và ứng dụng nhận diện giọng nói do ThS. Chu Thị Quyên hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo cùng các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning và ứng dụng cho bài toán hỗ trợ phân loại nguồn gốc sản phẩm do TS. Nguyễn Mạnh Cường hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu mạng Unet và ứng dụng cho phân vùng ảnh do Th.S Đỗ Ngọc Sơn hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu Multilayer Perceptron và ứng dụng trong bài toán phân loại bệnh ung thư phổi do Th.S Nguyễn Thị Cẩm Ngoan hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu xây dựng phòng thực hành ảo 3D tháo lắp động cơ ô tô do ThS. Vũ Minh Yến hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu mạng nơ-ron tích chập và ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ coi thi online của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do ThS. Ngô Thị Thanh Hòa hướng dẫn.

+ 01 giải Nhì cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu một số mô hình Deeplearning và ứng dụng trong xây dựng hệ thống điểm danh tự động dựa trên nhận diện khuôn mặt do ThS. Nguyễn Xuân Hoàng hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu một số thuật toán AI và ứng dụng trong phân loại thư rác do ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan hướng dẫn

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu mạng nơ ron tích chập đồ thị để giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp do TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu phát triển ứng dụng tìm bãi đỗ xe thông minh trên nền hệ điều hành Android Automotive do TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Triển khai ứng dụng theo dõi vận đơn tương tác bằng API và cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu mạng CNN để giải bài toán tối ưu hóa tổ hợp do TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu học sâu hồi quy RNN ứng dụng nhận diện hành vi con người bằng Mediapipe Pose và LSTM Model do ThS. Nguyễn Đức Lưu hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ nhập thông tin bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho ban tuyển sinh trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội do ThS. Nguyễn Lan Anh hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Chẩn đoán ung thư da dựa trên mô hình học sâu do TS. Trần Hùng Cường hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Nghiên cứu thuật toán quy hoạch động trong mô hình học tăng cường để giải bài tối ưu hóa tổ hợp do Th.S Nguyễn Đức Lưu.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: AGV khảo sát và vẽ bản đồ 2D theo đặc thù địa lý do Th.S Nguyễn Trung Phú hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Xây dựng ứng dụng phân loại phim dựa trên các thuật toán phân lớp do Th.S Vũ Thị Tuyết Mai hướng dẫn.

+ 01 giải Ba cấp Trường: Đề tài sinh viên: Tìm hiểu và vận dụng các công cụ Digital Marketing: Google, Facebook, SEO, Email, Zalo, TikTok trên dự án marketing online do ThS. Ngô Thị Bích Thúy hướng dẫn.

* Giáo viên dạy giỏi: nhiều giải cao trong các cuộc thi giáo viên giỏi do trường và thành phố Hà Nội tổ chức.

- Năm 2008: 01 giải Nhất Toàn quốc; 01 giải Nhất Thành phố; 01giải Nhì Thành phố.

- Năm 2010: 01 giải nhất, 01 giải Nhì Thành phố

- Năm 2012: 01 giải Ba toàn Quốc, 02 giải Nhì Thành phố.

- Năm 2014: 01 giải Nhì thành phố

- Năm 2015: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cấp thành phố

- Năm 2017: 01 giải Nhất, 01 giải Ba

- Năm 2018: 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích

- Năm 2019: 01 giải Nhì.

* Phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao:

Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong khoa đã tổ chức và tham gia các cuộc thi văn nghệ, thể thao toàn trường đạt thành tích cao.

- Văn nghệ: Đạt giải Nhất các năm 2003, 2006, 2007, 2015; Nhì các năm 2002, 2005. Đạt giải Nhất thiết kế thời trang năm 2009. Đạt giải Ba toàn đoàn năm 2009; 2011, 2013, 2018. Năm 2022 sinh viên Nguyễn Dương Trọng Nghĩa lớp CNTT4K14 đạt quán quân giọng hát hay SV với "Bài ca Hà Nội". Năm 2022 đạt giải Nhất đơn ca, giải Nhì song ca, giải Nhì đồng ca, giải Nhì múa, đạt giải Nhất toàn đoàn tại hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2022. Năm 2023 Chi bộ khoa CNTT, chi bộ Trung tâm CNTT, chi bộ Trung tâm GDTC - QPAN, chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế - Doanh nghiệp đã đạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Năm 2023sinh viên Lê Đức Huy Khóa 17 đạt giải Ba cuộc thi " Tìm kiếm tài năng MC 2023" do Đoàn trường tổ chức. Bằng khen của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Thái Cường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2022-2023.

- Bóng đá: Vô địch năm 2003, Nhì năm 2004, Ba năm 2002, Nhất năm 2012, Nhì năm 2013. Nhất 2015. Vô địch bóng đá nữ năm 2022. Đạt giải Ba bóng đá nam năm 2023. Đạt giải phong trào bóng đá nữ năm 2023.

- Bóng chuyền: đạt giải Nhì nam năm 2009, nhì 2013. Nhì 2016, nhì 2019.

- Bóng bàn: cô Trần Thị Trinh đạt Huy chương vàng đơn nữ môn bóng bàn, thầy Trần Thái Cường đạt Huy chương vàng đơn nam môn bóng bàn tại Hội thao viên chức, người lao động HaUI năm 2023.

- Dân vũ: Liên quân Khoa CNTT đạt giải Phong trào và đạt giải Ba toàn đoàn tại Hội thao viên chức người lao động HaUI năm 2023.

- Hoạt động khác: Sinh viên Khoa CNTT đạt giải Nhất tại cuộc thi "Tìm hiểu an toàn giao thông" năm 2022 và năm 2023, giải Nhì cuộc thi "Tìm hiểu an toàn giao thông" năm 2024. Đội nghệ thuật Istar thuộc LCĐ-LCH SV Khoa CNTT đạt giải Ba tại cuộc thi "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" năm 2022.

- 5S: Đạt giải Nhì về 5S Khối Đào tạo trong lần 5s thứ 20 chủ đề "5s-Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" ngày 19/5/2022. Đạt giải Nhất về 5S lần thứ 21 với chủ đề" 5S- Tháng hành động về an toàn phòng chống cháy nổ". Đạt giải Ba về 5S lần thứ 22 với chủ đề "HaUI ngăn nắp gọn gàng, 5S nền tảng vững vàng tiến lên".

=> Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Khoa Công nghệ thông tin đã liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Tập thể Cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đã được tặng nhiều phần thưởng cao quí trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể khoa Công nghệ thông tin năm 2015