Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin được trang bị các phòng làm việc và phòng máy từ tầng 6 - tầng 9 nhà A1. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của công việc và yêu cầu đào tạo các bậc học. Bao gồm:

- 13 phòng máy

- 01 phòng hội thảo

- 04 phòng LAB, 01 phòng bảo trì máy tính.

- 6 văn phòng bộ môn

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng Hội thảo 1 - Tầng 6 nhà A1

Bộ phận Văn phòng, các tổ bộ môn được trang hoàng đầy đủ bàn ghế, mỗi tổ một bộ máy vi tính, máy in, máy chiếu và hệ thống mạng phục vụ cho công tác in ấn, lưu trữ, các cuộc họp được đảm bảo.

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng Khoa CNTT - Tầng 6 nhà A1

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng Tổ Hệ thống thông tin - Tầng 6 nhà A1

Văn phòng Tổ Kỹ thuật phần mềm

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng Tổ Khoa học máy tính - Tầng 8 nhà A1

Văn phòng Tổ Mạng máy tính và Truyền thông - Tầng 7 nhà A1

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng Tổ Công nghệ Đa phương tiện

Khoa được trang bị tất cả 13 phòng máy với trang thiết bị tân tiến, máy tính, máy chiếu, hệ thống mạng được đảm bảo để phục vụ việc giảng dạy của giảng viên và việc thực hành của sinh viên.

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng IoT Lab

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINPhòng Lab Samsung

Phòng máy 1

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINPhòng máy 2

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINPhòng máy 3

CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINPhòng máy 4