Tiêu đề

PHM: Mining Periodic High-Utility Itemsets

Tác giả

Philippe Fournier-Viger, Jerry Chun-Wei Lin, Quang-Huy Duong, Thu-Lan Dam

Nhà xuất bảnSpringer International Publishing Switzerland 2016 (P. Perner (Ed.): ICDM 2016, LNAI 9728, pp. 64–79, 2016)
Năm xuất bản2016
Tóm tắt
  • Thứ Sáu, 11:01 27/04/2018

Tags: