Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa và light map

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng

MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX, 2017

Abstract

Trưng bày ảo là một trong những chủ đề rất được quan tâm trên thế giới, mục đích của trưng bày ảo là thể hiện được không gian giống môi trường thật với thời gian thực. Vai trò của ánh sáng đối với các ứng dụng này luôn đặt lên hàng đầu, vì vậy cũng cần thể hiện ánh sáng sao cho chân thực và thời gian tính toán nhanh. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một kỹ thuật tăng tốc cho chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa vào lightmap. Kỹ thuật đề xuất đã được cài đặt thử nghiệm và tỏ ra hiệu quả cho các đối tượng tĩnh và nguồn sáng cố định.

Citation

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng, “MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP”, Hội nghị Quốc gia lần thứ XX, 2017.

Full paper Pdf: MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

  • Thứ Hai, 08:45 01/04/2019

Tin tiêu điểm

Đội bóng khoa Công nghệ thông tin cùng những trận cầu đáng nhớ

Đội bóng khoa Công nghệ thông tin cùng những trận cầu đáng nhớ

Thứ Bảy, 10:00 23/07/2022
Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thứ Hai, 15:00 18/04/2022
Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Thứ Tư, 08:17 28/10/2020
Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Thứ Sáu, 14:02 22/05/2020
Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Thứ Sáu, 15:05 17/04/2020

Các bài đã đăng

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Thứ Bảy, 15:42 11/12/2021
Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Thứ Sáu, 15:52 10/12/2021

Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera

Thứ Năm, 09:12 04/04/2019

An Algorithm to Partition the field of View camera in automatic Surveillance system

Thứ Hai, 09:11 01/04/2019

A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine

Thứ Sáu, 11:24 27/04/2018

An Algorithm to Improve Accuracy of Indoor Positioning

Thứ Sáu, 11:21 27/04/2018

Một kỹ thuật phát hiện bóng đối tượng kết hợp yếu tố thời gian

Thứ Sáu, 11:18 27/04/2018

Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on SubTrajectory

Thứ Sáu, 11:17 27/04/2018

Một lược đồ thủy vân thuận nghịch khóa công khai cho cơ sở dữ liệu dựa trên kỹ thuật mở rộng các thuộc tính kiểu thực

Thứ Sáu, 11:08 27/04/2018

Video giới thiệu