A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thiện

A METHOD FOR REDUCING THE NUMBER OF SUPPORT VECTORS IN FUZZY SUPPORT VECTOR MACHINE

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thiện

Springer, Cham

2016

Abstract

We offer an efficient method to reduce the number of support vectors for Fuzzy Support Vector Machine. Firstly, we consider the Fuzzy Support Vector Machine model which was proposed by Lin and Wang. For the reducing the number of support vectors, we apply the l0l0 regularization term to the dual form of this model. The resulting optimization problem is non-smooth and non-convex. The l0l0 is then replaced by an approximation function. An algorithm which is based on DC programming and DCA is then investigated to solve this problem. Numerical results on real-world datasets show the efficiency and the superiority of our method versus the standard algorithm on both support vector reduction and classification.

Citation

Manh Cuong N., Van Thien N. (2016) A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine. In: Nguyen T., van Do T., An Le Thi H., Nguyen N. (eds) Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 453. Springer, Cham

Full paper pdf: A METHOD FOR REDUCING THE NUMBER OF SUPPORT VECTORS IN FUZZY SUPPORT VECTOR MACHINE

A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine

  • Thứ Sáu, 11:24 27/04/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Đội bóng khoa Công nghệ thông tin cùng những trận cầu đáng nhớ

Đội bóng khoa Công nghệ thông tin cùng những trận cầu đáng nhớ

Thứ Bảy, 10:00 23/07/2022
Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thứ Hai, 15:00 18/04/2022
Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Thứ Tư, 08:17 28/10/2020
Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Thứ Sáu, 14:02 22/05/2020
Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Thứ Sáu, 15:05 17/04/2020

Các bài đã đăng

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Thứ Bảy, 15:42 11/12/2021
Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Thứ Sáu, 15:52 10/12/2021

Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera

Thứ Năm, 09:12 04/04/2019

An Algorithm to Partition the field of View camera in automatic Surveillance system

Thứ Hai, 09:11 01/04/2019
Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa và light map

Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa và light map

Thứ Hai, 08:45 01/04/2019

An Algorithm to Improve Accuracy of Indoor Positioning

Thứ Sáu, 11:21 27/04/2018

Một kỹ thuật phát hiện bóng đối tượng kết hợp yếu tố thời gian

Thứ Sáu, 11:18 27/04/2018

Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on SubTrajectory

Thứ Sáu, 11:17 27/04/2018

Một lược đồ thủy vân thuận nghịch khóa công khai cho cơ sở dữ liệu dựa trên kỹ thuật mở rộng các thuộc tính kiểu thực

Thứ Sáu, 11:08 27/04/2018

FHM+: Faster High-Utility Itemset Mining, Using Length Upper-Bound Reduction

Thứ Sáu, 11:05 27/04/2018

Video giới thiệu