A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thiện

A METHOD FOR REDUCING THE NUMBER OF SUPPORT VECTORS IN FUZZY SUPPORT VECTOR MACHINE

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thiện

Springer, Cham

2016

Abstract

We offer an efficient method to reduce the number of support vectors for Fuzzy Support Vector Machine. Firstly, we consider the Fuzzy Support Vector Machine model which was proposed by Lin and Wang. For the reducing the number of support vectors, we apply the l0l0 regularization term to the dual form of this model. The resulting optimization problem is non-smooth and non-convex. The l0l0 is then replaced by an approximation function. An algorithm which is based on DC programming and DCA is then investigated to solve this problem. Numerical results on real-world datasets show the efficiency and the superiority of our method versus the standard algorithm on both support vector reduction and classification.

Citation

Manh Cuong N., Van Thien N. (2016) A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine. In: Nguyen T., van Do T., An Le Thi H., Nguyen N. (eds) Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 453. Springer, Cham

Full paper pdf: A METHOD FOR REDUCING THE NUMBER OF SUPPORT VECTORS IN FUZZY SUPPORT VECTOR MACHINE

A Method for Reducing the Number of Support Vectors in Fuzzy Support Vector Machine

  • Thứ Sáu, 11:24 27/04/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Talk show đường đến doanh nghiệp

Talk show đường đến doanh nghiệp

Thứ Ba, 11:49 31/12/2019
Sinh viên khoa Công nghệ thông tin tiếp tục giành học bổng STP năm 2019

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin tiếp tục giành học bổng STP năm 2019

Thứ Tư, 09:53 25/12/2019
Sinh viên khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội đạt giải tại Olympic Tin học sinh viên lần thứ 28

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội đạt giải tại Olympic Tin học sinh viên lần thứ 28

Thứ Tư, 09:49 25/12/2019
Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập khoa CNTT

Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập khoa CNTT

Thứ Hai, 13:48 18/11/2019
HaUI Talk - Những khoảnh khắc đáng nhớ

HaUI Talk - Những khoảnh khắc đáng nhớ

Thứ Hai, 15:59 04/11/2019

Các bài đã đăng

MỘT TIẾP CẬN TRONG PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CAMERA

Thứ Năm, 09:12 04/04/2019

An Algorithm to Partition the field of View camera in automatic Surveillance system

Thứ Hai, 09:11 01/04/2019
MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

Thứ Hai, 08:45 01/04/2019

An Algorithm to Improve Accuracy of Indoor Positioning

Thứ Sáu, 11:21 27/04/2018

Một kỹ thuật phát hiện bóng đối tượng kết hợp yếu tố thời gian

Thứ Sáu, 11:18 27/04/2018

Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on SubTrajectory

Thứ Sáu, 11:17 27/04/2018

Một lược đồ thủy vân thuận nghịch khóa công khai cho cơ sở dữ liệu dựa trên kỹ thuật mở rộng các thuộc tính kiểu thực

Thứ Sáu, 11:08 27/04/2018

FHM+: Faster High-Utility Itemset Mining, Using Length Upper-Bound Reduction

Thứ Sáu, 11:05 27/04/2018

Video giới thiệu