Tư vấn đăng ký học kỳ cho sinh viên hệ Đại học chính quy K11,12

Ngày 19/04/2019, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức buổi cố vấn học tập cho toàn thể sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 11, 12 các ngành. Mục đích của buổi sinh hoạt nhằm triển khai đến sinh viên kế hoạch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2018-2019; triển khai kế hoạch đăng ký và học tập học kỳ phụ cũng như học kỳ phụ hè năm học 2018-2019, (học kỳ cuối, gồm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp), cố vấn, trao đổi giải đáp thắc mắc trong học tập của sinh viên toàn khóa.

Xem thêm

TIN VIDEO - FIT News tháng 3 /2019

Thông tin về một số hoạt động trong tháng thanh niên, Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

TIN VIDEO - FIT News 9

Thông tin về một số hoạt động trong tháng 9, Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

TIN VIDEO - FIT News 8

Thông tin về một số hoạt động trong tháng 8, Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm