Chương trình Tình nguyện vì cộng đồng 2022

Phát huy tinh thần tình nguyện của Đoàn viên thanh niên, ngày 18/06/2022, Đội TNTN khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức chương trình “Tình nguyện vì cộng đồng 2022"

Xem thêm