Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học tuần từ 23/03/2020 đến 05/04/2020 khoa CNTT

Thực hiện thông báo số 45/TB-ĐHCN của Nhà trường về việc triển khai kế hoạch công tác từngày 23/03/2020 đến 05/04/2020, BCN Khoa Công nghệ thông tin triển khai như sau:

1. Đối với các sinh viên đã được quyết định cho phép làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học khóa 12, Đại học K11 vàcác khóakhác): Thực hiện đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn của Giảng viên. Thời gian bắt đầu từ 23/03/2020 (có kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp chi tiết kèm theo).

Lưu ý: Trong thời gian thực hiện đồ án, Giảng viên và sinh viên tăng cường sử dụng các hình thức liên lạc điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

2. Các học phần có tên sau đây (bao gồm cả các học phần thay thế đồ án, cải thiện của các lớp Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học khóa 12, Đại học K11) – xem trong file excel đính kèm. Sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến từ 30/03/2020. Kế hoạch chi tiết như sau:

- Từ 23/03/2020-29/03/2020: Giáo viên chuẩn bị học liệu, lên kế hoạch chi tiết giảng dạy cho học phần;

- 27/03/2020 Giáo viên thông báo thông tin các lớp trực tuyến (Key, Password…) cho sinh viên đăng nhập;

- Từ 30/03/2020 đến 19/04/2020 Thực hiện giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành trực tuyến;

3. Các đồng chí Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung, thực hiện giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn quản lý. Giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch tới sinh viên.Tổ chức thực hiện;

Chi tiết kế hoạch

Danh sách môn học

  • Thứ Hai, 09:03 23/03/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thứ Hai, 15:00 18/04/2022
Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Thứ Tư, 08:17 28/10/2020
Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Thứ Sáu, 14:02 22/05/2020
Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Thứ Sáu, 15:05 17/04/2020
Danh sách các lớp học trực tuyến từ ngày 06/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Danh sách các lớp học trực tuyến từ ngày 06/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Thứ Bảy, 12:42 04/04/2020

Các bài đã đăng

Chương trình học bổng bậc đại học “Panasonic năm 2022”

Chương trình học bổng bậc đại học “Panasonic năm 2022”

Thứ Sáu, 10:39 17/06/2022
Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng học theo tín chỉ tháng 6 năm 2022

Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng học theo tín chỉ tháng 6 năm 2022

Thứ Sáu, 09:07 27/05/2022
Kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên ra trường năm 2022

Kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên ra trường năm 2022

Thứ Năm, 15:54 26/05/2022
Kế hoạch học kỳ phụ 2 năm học 2021 – 2022 cho Sinh viên đại học các khóa

Kế hoạch học kỳ phụ 2 năm học 2021 – 2022 cho Sinh viên đại học các khóa

Thứ Ba, 13:33 17/05/2022
Thông báo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức giảng dạy, học tập trực tiếp

Thông báo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức giảng dạy, học tập trực tiếp

Thứ Hai, 10:21 14/02/2022
Hội thảo hướng nghiệp trở thành người tiên phong với VTI

Hội thảo hướng nghiệp trở thành người tiên phong với VTI

Thứ Tư, 09:59 25/12/2019
Đăng ký tham gia cuộc đua số xe tự hành 2019-2020

Đăng ký tham gia cuộc đua số xe tự hành 2019-2020

Thứ Năm, 10:46 24/10/2019
Học bổng tài năng Samsung - STP 2019 "DÁM THAY ĐỔI - DÁM DẪN ĐẦU"

Học bổng tài năng Samsung - STP 2019 "DÁM THAY ĐỔI - DÁM DẪN ĐẦU"

Thứ Hai, 08:21 06/05/2019
Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp Đại học Khóa 10

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp Đại học Khóa 10

Thứ Tư, 14:51 24/04/2019
Học bổng tài năng Samsung (Samsung Talent program - STP)

Học bổng tài năng Samsung (Samsung Talent program - STP)

Thứ Tư, 13:30 27/03/2019

Video giới thiệu