Hội thảo "Deep Learning và ứng dụng"

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0. đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hạt nhân cho sự bùng nổ này đến từ Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) hay cụ thể hơn là học máy (Machine Learning) và Học sâu (Deep learning).

Học sâu là một lĩnh vực của học máy liên quan đến các thuật toán lấy cảm hứng từ cấu trúc và chức năng của não người, được gọi là mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial neural networks - ANN). Những mạng nơ-ron nhân tạo này cố gắng mô phỏng hành vi của não người, tiêu biểu như khả năng: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề; hiểu ngôn ngữ, tiếng nói; biết học và tự thích nghi,…

Hội thảo `Deep Learning và ứng dụng`

Trong hội thảo “Học sâu và ứng dụng”, TS Trần Hùng Cường và nhóm nghiên cứu đã trình bày khái niệm Học sâu, sự khác biệt giữa học máy và học sâu; ứng dụng của học sâu trong thực tế. Giảng viên dành phần lớn thời lượng giới thiệu mạng tích chập (Convolution neural network – CNN), bao gồm: kiến trúc mạng; các thành phần cơ bản; cách xây dựng một mạng CNN từ đầu hoặc từ mô hình có sẵn (pre-trained model). Cuối cùng Giảng viên trình bày một ứng dụng cụ thể của mạng CNN cho bài toán nhận dạng chữ viết tay dựa trên bộ dữ liệu MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology). Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đảo cán bộ giáo viên, các em học viên cao học và sinh viên trong Khoa Công nghệ thông tin.

Hội thảo `Deep Learning và ứng dụng`

  • Thứ Sáu, 21:10 14/01/2022

Tags: