Hội thảo hướng nghiệp trở thành người tiên phong với VTI

1. Mục đích và ý nghĩa

  • Giúp sinh viên có định hướng trong nghề nghiệp, tiếp cận với môi truờng làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng của nhân lực trong Công ty VTI.
  • Cung cấp các thông tin liên quan đến quy trình làm việc và công nghệ sử dụng của Công ty VTI.
  • Tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội được tuyển dụng vào làm việc và thực tập tại Công ty VTI.

2. Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Ngô Đức Vĩnh

Trưởng khoa CNTT – Trưởng ban

2

Phạm Văn Hiệp

Phó trưởng khoa CNTT – Phó Trưởng ban

3

Trịnh Bá Quý

Bí thư Liên chi đoàn Khoa CNTT - Ủy viên

3. Thời gian, địa điểm

  • Thời gian: 14h00 thứ năm (26/12/2019).
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo 1 Khoa CNTT, tầng 6 A1.

4. Thành phần tham gia

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin.

5. Phân công công việc

  • Đoàn TN, Hội SV khoa:

Phối hợp với BTC lập chương trình chi tiết cho buổi hội thảo, bố trí SV tình nguyện hỗ trợ chương trình.

Thông báo kế hoạch đến các Chi đoàn bộ phận.

  • Giáo viên chủ nhiệm:

Thông báo kế hoạch tới sinh viên lớp chủ nhiệm.

TRƯỞNG KHOA


Ngô Đức Vĩnh

  • Thứ Tư, 09:59 25/12/2019

Tags: