Kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp Khóa 12

Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.

Căn cứ vào Quyết định 787/QĐ – ĐHCN ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.
Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.
Căn cứ theo tiến độ đào tạo kỳ 2 năm học 2020-2021 của Nhà trường.
Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ĐH K12 như sau:

1. Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN

  • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
  • Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được duyệt.
  • Tên đề tài thực hiện và Tên đề tài trong phiếu giao ĐATN phải trùng nhau.


2. Chấm phản biện

- Từ 11/05/2021 - 13/05/2021: Sinh viên nộp bản mềm báo cáo ĐATN + Phiếu giao đề tài scan và sản phẩm demo (nếu có) về cho GVHD. Cấu trúc file và thư mục như sau Thư mục của mỗi SV: Tên ngành viết tắt (HTTT, KHMT, KTPM, KHMT) + Mã SV + Họ tên sinh viên, Ví dụ: KHMT 2017605457 Nguyen Van A. Trong đó có 2 thư mục con: Bao cao (chứa các file báo cáo, phiếu giao đề tài), Chuong trinh (chứa mã nguồn chương trình nếu có)

- 14/5/2021: GVHD nộp thư mục của các sinh viên do mình hướng dẫn và đồng ý cho bảo vệ về Đ/c Huệ . Cấu trúc thư mục như sau: Họ tên GVHD, bên trong chứa thư mục của tất cả SV đồng ý cho bảo vệ và file danh sách sinh viên chứa thông tin đề tài + từ khóa + tóm tắt ĐATN.

- 15/5/2021: Khoa gửi hồ sơ của sinh viên về cho GV phản biện

- Từ 16/05/2021 - 23/5/2021: Các giảng viên được phân công chấm phản biện chấm điểm. GV phản biện gửi lại phiếu điểm đánh giá ĐATN trước ngày 25/05/2021 cho Thư ký hội đồng.


3. Chấm báo cáo Đồ án tốt nghiệp

- Trong ngày bảo vệ, yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp cho Hội đồng 02 quyển ĐATN (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN bản gốc, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN bản photo), file mềm Báo cáo ĐATN, sản phầm demo (nếu có).

- Thời gian, địa điểm bảo vệ của các Hội đồng: sẽ có thông báo sau.


4. Yêu cầu với ngành Khoa học máy tính (KHMT)
Nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên và chuẩn bị cho kiểm định chương trình đào tạo ngành KHMT, tất cảSV ngành KHMT sẽphải thực hiện bài trắc nghiệm về tiêu chuẩn đạo đức ngành và Luật Công nghệ thông tin (nội dung trong tài liệu đính kèm), kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ là điều kiện để sinh viên tốt nghiệp và làm căn cứ cho hội đồng đánh giá ĐATN. Để giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho bài đánh giá trắc nghiệm, Khoa CNTT sẽ tổ chức hướng dẫn online cho sinh viên như sau:

- Thời gian: 19h-20h ngày 22/5/2021.

- Địa điểm: online tại địa chỉ https://meet.google.com/upp-maxw-qhy

- Tài liệu tham khảo về pháp luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp sinh viên xem tại đây.

Danh sách các hội đồng chấm báo cáo ĐATN

SttHọ và tênNhiệm vụSttHọ và tênNhiệm vụ
Hội đồng 1Hội đồng 19
1TS. Đặng Trọng HợpChủ tịch1TS. Phạm Văn HàChủ tịch
2ThS. An Văn MinhThư ký2ThS. Phạm Thị KimThư ký
Phượng
3ThS. Nguyễn Đức Lưuủy viên3ThS. Nguyễn Thị Thanhủy viên
Huyền
Hội đồng 2Hội đồng 20
1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch1TS. Hà Mạnh ĐàoChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thanh HảiThư ký2ThS. Nguyễn Thái CườngThư ký
3ThS. Ngô Văn Bìnhủy viên3ThS. Lê Thị Thuỷủy viên
Hội đồng 3Hội đồng 21
1TS. Nguyễn MạnhChủ tịch1TS. Ngô Đức VĩnhChủ tịch
Cường
2ThS. Nguyễn Văn TỉnhThư ký2ThS. Vũ Thị Tuyết MaiThư ký
3ThS. Mai Thanh Hồngủy viên3ThS. Nguyễn Thị Nhungủy viên
Hội đồng 4Hội đồng 22
1TS. Phạm Văn HàChủ tịch1ThS. Nguyễn Văn ThắngChủ tịch
2ThS. Phạm Thị KimThư ký2ThS. Chu Thị QuyênThư ký
Phượng
3ThS. Nguyễn Thị Thanhủy viên3ThS. Nguyễn Thị Cẩmủy viên
HuyềnNgoan
Hội đồng 5Hội đồng 23
1TS. Hà Mạnh ĐàoChủ tịch1TS. Đỗ Mạnh HùngChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thái CườngThư ký2ThS. Vũ Minh YếnThư ký
3ThS. Lê Thị Thuỷủy viên3ThS. Đăng Quỳnh Ngaủy viên
Hội đồng 6Hội đồng 24
1TS. Ngô Đức VĩnhChủ tịch1TS. Nguyễn Thị Mỹ BìnhChủ tịch
2ThS. Vũ Thị Tuyết MaiThư ký2ThS. Hoàng Quang HuyThư ký
3ThS. Nguyễn Thị Nhungủy viên3ThS. Vũ Đức Huyủy viên
Hội đồng 7Hội đồng 25
1ThS. Nguyễn Văn ThắngChủ tịch1TS. Vũ Đình MinhChủ tịch
2ThS. Chu Thị QuyênThư ký2ThS. Trần Hùng CườngThư ký
3ThS. Nguyễn Thị Cẩmủy viên3ThS. Đỗ Ngọc Sơnủy viên
Ngoan
Hội đồng 8Hội đồng 26
1TS. Đỗ Mạnh HùngChủ tịch1TS. Trần Tiến DũngChủ tịch
2ThS. Vũ Minh YếnThư ký2ThS. Trịnh Bá QuýThư ký
3ThS. Đăng Quỳnh Ngaủy viên3ThS. Trần Thanh Hùngủy viên
Hội đồng 9Hội đồng 27
1TS. Nguyễn Thị Mỹ BìnhChủ tịch1TS. Nguyễn Hoàng TúChủ tịch
2ThS. Hoàng Quang HuyThư ký2ThS. Nguyễn Thị HươngThư ký
Lan
3ThS. Vũ Đức Huyủy viên3ThS. Ngô Thị Bích Thúyủy viên
Hội đồng 10Hội đồng 28
1TS. Vũ Đình MinhChủ tịch1TS. Vũ Việt ThắngChủ tịch
2ThS. Trần Hùng CườngThư ký2ThS. Ngô Thị Thanh HòaThư ký
3ThS. Đỗ Ngọc Sơnủy viên3ThS. Đoàn Văn Trungủy viên
Hội đồng 11Hội đồng 29
1TS. Trần Tiến DũngChủ tịch1ThS. Phạm Văn HiệpChủ tịch
2ThS. Trịnh Bá QuýThư ký2ThS. Nguyễn Trung PhúThư ký
-2-
3ThS. Trần Thanh Hùngủy viên3ThS. Nguyễn Tuấn Túủy viên
Hội đồng 12Hội đồng 30
1TS. Nguyễn Hoàng TúChủ tịch1ThS. Trần Thanh HuânChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thị HươngThư ký2ThS. Nguyễn Lan AnhThư ký
Lan
3ThS. Ngô Thị Bích Thúyủy viên3ThS. Trần Phương Nhungủy viên
Hội đồng 13Hội đồng 31
1TS. Vũ Việt ThắngChủ tịch1TS. Đỗ Mạnh HùngChủ tịch
2ThS. Ngô Thị Thanh HòaThư ký2ThS. Vũ Minh YếnThư ký
3ThS. Đoàn Văn Trungủy viên3ThS. Đăng Quỳnh Ngaủy viên
Hội đồng 14Hội đồng 32
1ThS. Phạm Văn HiệpChủ tịch1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch
2ThS. Nguyễn Trung PhúThư ký2ThS. Nguyễn Thanh HảiThư ký
3ThS. Nguyễn Tuấn Túủy viên3ThS. Ngô Văn Bìnhủy viên
Hội đồng 15Hội đồng 33
1ThS. Trần Thanh HuânChủ tịch1TS. Nguyễn Mạnh CườngChủ tịch
2ThS. Nguyễn Lan AnhThư ký2ThS. Nguyễn Văn TỉnhThư ký
3ThS. Trần Phương Nhungủy viên3ThS. Mai Thanh Hồngủy viên
Hội đồng 16Hội đồng 34
1TS. Đặng Trọng HợpChủ tịch1TS. Phạm Văn HàChủ tịch
2ThS. An Văn MinhThư ký2ThS. Phạm Thị KimThư ký
Phượng
3ThS. Nguyễn Đức Lưuủy viên3ThS. Nguyễn Thị Thanhủy viên
Huyền
Hội đồng 17Hội đồng 35
1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch1TS. Trần Tiến DũngChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thanh HảiThư ký2ThS. Trịnh Bá QuýThư ký
3ThS. Ngô Văn Bìnhủy viên3ThS. Trần Thanh Hùngủy viên
Hội đồng 18
1TS. Nguyễn MạnhChủ tịch
Cường
2ThS. Nguyễn Văn TỉnhThư ký
3ThS. Mai Thanh Hồngủy viên
  1. Một số lưu ý
  • Địa điểm và thời gian bảo vệ sẽ được thông báo trên website của Khoa CNTT, Sinh viên liên lạc với cô Vi Thị Huệ (Giáo vụ Khoa) chuẩn bị phòng bảo vệ ĐATN.
  • Sinh viên ăn mặc gọn gàng, lịch sự trong buổi bảo vệ.

Danh sách phân công hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp K12 sinh viên xem tại đây.

  • Thứ Sáu, 10:11 07/05/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thứ Hai, 15:00 18/04/2022
Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Gặp mặt tân Sinh viên K15 khoa Công nghệ thông tin

Thứ Tư, 08:17 28/10/2020
Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Chương trình thực tập tại SVMC "SVMC Internship Program 2020"

Thứ Sáu, 14:02 22/05/2020
Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

Thứ Sáu, 15:05 17/04/2020
Danh sách các lớp học trực tuyến từ ngày 06/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Danh sách các lớp học trực tuyến từ ngày 06/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Thứ Bảy, 12:42 04/04/2020

Các bài đã đăng

Chương trình học bổng bậc đại học “Panasonic năm 2022”

Chương trình học bổng bậc đại học “Panasonic năm 2022”

Thứ Sáu, 10:39 17/06/2022
Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng học theo tín chỉ tháng 6 năm 2022

Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng học theo tín chỉ tháng 6 năm 2022

Thứ Sáu, 09:07 27/05/2022
Kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên ra trường năm 2022

Kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên ra trường năm 2022

Thứ Năm, 15:54 26/05/2022
Kế hoạch học kỳ phụ 2 năm học 2021 – 2022 cho Sinh viên đại học các khóa

Kế hoạch học kỳ phụ 2 năm học 2021 – 2022 cho Sinh viên đại học các khóa

Thứ Ba, 13:33 17/05/2022
Thông báo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức giảng dạy, học tập trực tiếp

Thông báo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức giảng dạy, học tập trực tiếp

Thứ Hai, 10:21 14/02/2022
Kế hoạch phát bằng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021

Kế hoạch phát bằng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021

Thứ Năm, 13:54 29/04/2021
Triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số đối với sinh viên

Triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số đối với sinh viên

Thứ Ba, 08:29 27/04/2021
Khám sức khỏe cho sinh viên ra trường năm 2021

Khám sức khỏe cho sinh viên ra trường năm 2021

Thứ Sáu, 14:25 16/04/2021
Kế hoạch tuyên truyền trong sinh viên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tuyên truyền trong sinh viên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu, 15:17 02/04/2021
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Thứ Hai, 16:20 29/03/2021

Video giới thiệu