Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Sáng ngày 23/8/2022 tại Phòng Hội thảo, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tổ chức Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Là một trong những Khoa hàng đầu về đào tạo công nghệ thông tin, Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội nổi bật với môi trường năng động, tạo điều kiện tối đa để sinh viên tư duy sáng tạo.

Từ nền tảng đó, sinh viên CNTT ĐH Công Nghiệp Hà Nội đã cho ra đời nhiều sản phẩm ấn tượng, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng thiết thực trong nhiều lĩnh vực thương mại, giáo dục, giải trí, đa phương tiện, mạng xã hội...

Một số sản phẩm tại buổi đánh giá:

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

Đánh giá vòng 2 các sản phẩm iProduct.

  • Thứ Năm, 14:05 25/08/2022

Tags: