Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp các lớp Đại học K11

Căn cứ theo Quy chế đào tạo và Tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 11, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:
1. Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN

  • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
  • Có phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được Khoa duyệt.
  • Tên đề tài thực tế và Tên đề tài trong phiếu giao Đồ án tốt nghiệp phải trùng nhau.

2. Chấm phản biện

  • Từ ngày 12/05/2020 đến ngày 18/05/2020: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo ĐATN (bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) + đĩa CD (ghi chương trình, nội dung báo cáo) về Văn phòng khoa CNTT.
  • Ngày 19/05/2020: Các giảng viên được phân công nhiệm vụ nhận quyển báo cáo từ Văn phòng khoa CNTT và chấm điểm vào phiếu đánh giá (theo mẫu gồm GVHD, GVPB), đồng thời gửi lại điểm đánh giá ĐATN trước 10h00 ngày 22/05/2020 cho Giáo vụ Khoa.
  • Trong ngày bảo vệ, mỗi sinh viên phải nộp về Hội đồng 02 quyển ĐATN và 02 đĩa CD (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN dấu đỏ, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) theo bản hướng dẫn viết ĐATN.

3. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Hội đồngThời gianĐịa điểmSố lượngHội đồngThời gianĐịa điểmSố lượng
17h30 ngày 23/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)11117h30 ngày 30/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)11
2Phòng HT2 (Tầng 6_A1)1112Phòng HT2 (Tầng 6_A1)10
3Phòng CLC2-T9_A11113Phòng CLC2-T9_A110
513h00 ngày 23/05/2020Phòng HT2 (Tầng 6_A1)111513h00 ngày 30/05/2020Phòng HT2 (Tầng 6_A1)11
6Phòng CLC2-T9_A11016Phòng CLC2-T9_A110
8Phòng HT1 (Tầng 6_A1)11177h30 ngày 31/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10
77h30 ngày 24/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)1118Phòng HT2 (Tầng 6_A1)11
913h00 ngày 24/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)111913h00 ngày 31/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10
10Phòng HT2 (Tầng 6_A1)112013h00 ngày 01/06/2020Phòng HT2 (Tầng 6_A1)10
413h00 ngày 25/05/2020Phòng HT1 (Tầng 6_A1)1114Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10


4. Danh sách các hội đồng bảo vệ

5. Danh sách các hội đồng bảo vệ

  • Sinh viên trong các hội đồng liên lạc với cô Huệ (giáo vụ khoa) để chuẩn bị phòng bảo vệ Tốt nghiệp.
  • Thứ Năm, 08:03 21/05/2020

Tags: