Tuyển dụng Lập trình viên iOs và Android

1. Lập trình viên Android: số lượng 02 , lương 7-8tr

​* Mô tả:

 • Triển khai các ứng dụng android theo kế hoạch của công ty

 • Phối hợp với các phòng ban khác phát triển các ứng dụng phục vụ hoạt động nội bộ của công ty

 • Tham gia tiếp nhận và phát triển tính năng cho các source code android/PHP...

 • Đề xuất ý tưởng về các ứng dụng tiềm năng (nếu được phê duyệt, sẽ được cân nhắc cho phép lập team triển khai ý tưởng tiềm năng một cách độc lập)

 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý trực tiếp

* Yêu cầu:

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với Android, thành thạo việc sử dụng IDE để phát triển cũng như các công cụ hỗ trợ (Eclipse, Android Studio, Git, SVN,...)

 • ​Kinh nghiệm lập trình multi-thread, giao tiếp client-server (Rest api, socket), xử lý ảnh, video, Voice Over IP (VoIP) là một lợi thế

 • ​Có kinh nghiệm làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau và tối ưu hiệu năng

 • ​Ưu tiên ứng viên có ứng dụng trên Google Play store hoặc có sản phẩm demo trực tiếp khi phỏng vấn

 • ​Có tư duy tốt, hiểu biết về data structrures và algorithm.

 • ​Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

 • ​Có thể làm việc độc lập cũng như phối hợp trong nhóm

 • ​ Sử dụng tiếng Anh (đọc hiểu)

2. Lập trình viên iOs: số lượng 01, lương 12Tr++

* Mô tả:

 • Triển khai các ứng dụng iOS theo kế hoạch của công ty

 • Phối hợp với các phòng ban khác phát triển các ứng dụng phục vụ hoạt động nội bộ của công ty

 • Tham gia tiếp nhận và phát triển tính năng cho các source code (iOS/android/PHP...)

 • Đề xuất ý tưởng về các ứng dụng tiềm năng (nếu được phê duyệt, sẽ được cân nhắc cho phép lập team triển khai ý tưởng tiềm năng một cách độc lập)

 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý trực tiếp

* Yêu cầu: ​

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với iOS, thành thạo C/C++ cũng như các công cụ hỗ trợ (Git, SVN,...)

 • Kinh nghiệm lập trình multi-thread, giao tiếp client-server (Rest api, socket), xử lý ảnh, video, Voice Over IP (VoIP) là một lợi thế

 • Có kinh nghiệm làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau và tối ưu hiệu năng

 • Ưu tiên ứng viên có ứng dụng trên Apple store hoặc có sản phẩm demo trực tiếp khi phỏng vấn

 • Có tư duy tốt, hiểu biết về data structrures và algorithm.

 • Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

 • Có thể làm việc độc lập cũng như phối hợp trong nhóm

Sử dụng tiếng Anh (đọc hiểu)

Liên hệ:
Sinh viên gửi CV về địa chỉ:
thuyttt@vinnet.vn
Tran Thi Thanh Thuy (Ms.)
Mobile: 0983 424 681

 • Thứ Sáu, 08:46 08/04/2016

Tags: