Tổng hợp đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021

NĂM 2021

STTTên đề tàiThành viên thực hiệnLớpMSVNgười hướng dẫn
1Phát triển phần mềm tóm tắt nhanh văn bản đa ngôn ngữ theo tiếp cận mạng phức hợp.Ngô Công Đức (CN)2017DHKTPM2 - ĐH K122017604466TS. Trần Tiến Dũng
2Xây dựng ứng dụng hỗ trợ an toàn trong lái xe bằng công nghệ AILê Anh Tuấn (CN)2018DHCNTT3 - ĐH K132018603029ThS. Trần Thanh Hùng
3Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng thực tế ảo hỗ trợ giáo dục Quốc phòng – An ninhNguyễn Văn Hưng (CN)2019DHKTPM3 - ĐH K142019604370ThS. Vũ Đức Huy
3Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng thực tế ảo hỗ trợ giáo dục Quốc phòng – An ninhQuách Công Hiếu2019DHKTPM3 - ĐH K142019604501ThS. Vũ Đức Huy
3Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng thực tế ảo hỗ trợ giáo dục Quốc phòng – An ninhNguyễn Anh Đức2019DHKTPM1 - ĐH K142019601675ThS. Vũ Đức Huy
3Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng thực tế ảo hỗ trợ giáo dục Quốc phòng – An ninhĐỗ Thị Thu Hương2019DHKTPM1 - ĐH K142019600527ThS. Vũ Đức Huy
4Nghiên cứu phát triển ứng dụng phân tích hành vi người dùng sử dụng nền tảng học máy ML.NETNguyễn Thị Thủy (CN)2019DHHTTT2 - ĐH K142019605834TS. Phạm Văn Hà
4Nghiên cứu phát triển ứng dụng phân tích hành vi người dùng sử dụng nền tảng học máy ML.NETLê Mạnh Cường2019DHHTTT2 - ĐH K142019605530TS. Phạm Văn Hà
5Nghiên cứu phát triển một số bài thí nghiệm vật lý ảo trên môi trường web sử dụng HTML5 và ngôn ngữ ScriptLù Thị Thu Hằng (CN)2019DHKTPM1 - ĐH K142019600148TS. Phạm Văn Hà
5Nghiên cứu phát triển một số bài thí nghiệm vật lý ảo trên môi trường web sử dụng HTML5 và ngôn ngữ ScriptPhạm Thị Việt Anh2019DHKTPM1 - ĐH K142019600941TS. Phạm Văn Hà
5Nghiên cứu phát triển một số bài thí nghiệm vật lý ảo trên môi trường web sử dụng HTML5 và ngôn ngữ ScriptĐỗ Thị Băng Nhi2019DHKTPM1 - ĐH K142019601360TS. Phạm Văn Hà
6Nghiên cứu các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo và các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ các dịch vụPhạm Ngọc Huân (CN)2019DHCNTT3 - ĐH K142019603220TS. Nguyễn Mạnh Cường
6Nghiên cứu các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo và các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ các dịch vụPhí Trung Hiếu2019DHCNTT4 - ĐH K142019604623TS. Nguyễn Mạnh Cường
6Nghiên cứu các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo và các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ các dịch vụNguyễn Lương Bằng2017DHCNTT1 - ĐH K122017600784TS. Nguyễn Mạnh Cường
7Nghiên cứu các kỹ thuật của Trí tuệ nhân tạo cùng các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning và ứng dụng cho bài toán hỗ trợ xử lý bệnhNguyễn Đức Huy (CN)2019DHCNTT1 - ĐH K142019600205TS. Nguyễn Mạnh Cường
7Nghiên cứu các kỹ thuật của Trí tuệ nhân tạo cùng các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning và ứng dụng cho bài toán hỗ trợ xử lý bệnhNguyễn Viết Dương2019DHCNTT1 - ĐH K142019600693TS. Nguyễn Mạnh Cường
7Nghiên cứu các kỹ thuật của Trí tuệ nhân tạo cùng các mô hình học máy Deep Learning, Support Vector Machine, Transfer Learning và ứng dụng cho bài toán hỗ trợ xử lý bệnhĐào Văn Nguyên2019DHCNTT1 - ĐH K142019600731TS. Nguyễn Mạnh Cường
8Xây dựng website quản lý đề thi cho trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội bằng framework LavarelNguyễn Xuân Giang (CN)2019DHHTTT1 - ĐH K142019600275ThS. Đoàn Văn Trung
8Xây dựng website quản lý đề thi cho trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội bằng framework LavarelNgô Khương Duy2019DHKTPM1 - ĐH K142019600278ThS. Đoàn Văn Trung
8Xây dựng website quản lý đề thi cho trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội bằng framework LavarelLê Mạnh Hùng2019DHKTPM1 - ĐH K142019600898ThS. Đoàn Văn Trung
8Xây dựng website quản lý đề thi cho trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội bằng framework LavarelĐào Văn Hoàng2020DHKTPM1 - ĐH K152020602282ThS. Đoàn Văn Trung
9Điểm danh trong lớp học bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật hoc sâuLê Văn Hùng (CN)2019DHKTPM3 - ĐH K142019600006TS. Trần Hùng Cường
9Điểm danh trong lớp học bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật hoc sâuNguyễn Đình Tùng Lâm2019DHKTPM3 - ĐH K142019604335TS. Trần Hùng Cường
9Điểm danh trong lớp học bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật hoc sâuNguyễn Thị Thùy Linh2019DHCNTT2 - ĐH K142019602307TS. Trần Hùng Cường
9Điểm danh trong lớp học bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật hoc sâuTrần Minh Thắng2020DHKHMT2 - ĐH K152020604176TS. Trần Hùng Cường
9Điểm danh trong lớp học bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật hoc sâuNguyễn Lương Nam Anh2020DHKHMT2 - ĐH K152020605072TS. Trần Hùng Cường
10Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh theo đông yMai Đăng Khoa (CN)2019DHHTTT2 - ĐH K142019606886ThS. Ngô Thị Bích Thúy
10Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh theo đông yPhạm Hoàng Long2019DHHTTT2 - ĐH K142019605663ThS. Ngô Thị Bích Thúy
10Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh theo đông yQuyền Ngọc Minh2019DHHTTT2 - ĐH K142019606061ThS. Ngô Thị Bích Thúy
11Xây dựng website quản lý kho hàng cho doanh nghiệp vận tải bằng framework LavarelNguyễn Quốc Khánh (CN)2020DHKTPM4 - ĐH K152020607299ThS. Lê Anh Thắng
11Xây dựng website quản lý kho hàng cho doanh nghiệp vận tải bằng framework LavarelNguyễn Quốc Minh2020DHKTPM4 - ĐH K152020606706ThS. Lê Anh Thắng
11Xây dựng website quản lý kho hàng cho doanh nghiệp vận tải bằng framework LavarelNgô Quang Nhật Minh2020DHKTPM4 - ĐH K152020607600ThS. Lê Anh Thắng
11Xây dựng website quản lý kho hàng cho doanh nghiệp vận tải bằng framework LavarelHồ Quang Anh2020DHKTPM4 - ĐH K152020606090ThS. Lê Anh Thắng
11Xây dựng website quản lý kho hàng cho doanh nghiệp vận tải bằng framework LavarelTrần Khánh Toàn2020DHCNTT4 - ĐH K152020604672ThS. Lê Anh Thắng
12Tìm hiểu và áp dụng công nghệ Ajax để tăng tốc độ truy cập website.Hoàng Văn Mạnh (CN)2019DHKTPM4 - ĐH K142019607142ThS. Đăng Quỳnh Nga
12Tìm hiểu và áp dụng công nghệ Ajax để tăng tốc độ truy cập website.Quách Văn Long2019DHKTPM4 - ĐH K142019605768ThS. Đăng Quỳnh Nga
12Tìm hiểu và áp dụng công nghệ Ajax để tăng tốc độ truy cập website.Trần Đình Huân2019DHKTPM4 - ĐH K142019605953ThS. Đăng Quỳnh Nga
12Tìm hiểu và áp dụng công nghệ Ajax để tăng tốc độ truy cập website.Cao Văn Nhật2019DHKTPM4 - ĐH K142019606407ThS. Đăng Quỳnh Nga
13Nghiên cứu về kỹ thuật Web API và tích hợp Web API vào Website bán hàng.Ngô Canh Thìn (CN)2018DHKTPM2 - ĐH K132018603396ThS. Đỗ Ngọc Sơn
14Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá quảng cáo độc hại trên websiteNguyễn Ngọc Hoài (CN)2019DHCNTT2 - ĐH K142019602164ThS. Phạm Thị Kim Phượng
14Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá quảng cáo độc hại trên websiteLê Thị Hiền2019DHCNTT2 - ĐH K142019602522ThS. Phạm Thị Kim Phượng
14Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá quảng cáo độc hại trên websiteTrần Thị Duyên2019DHCNTT2 - ĐH K142019601922ThS. Phạm Thị Kim Phượng
14Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá quảng cáo độc hại trên websitePhan Thị Yến Linh2019DHCNTT2 - ĐH K142019602542ThS. Phạm Thị Kim Phượng
14Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá quảng cáo độc hại trên websiteNguyễn Thị Thùy Linh2019DHCNTT2 - ĐH K142019602307ThS. Phạm Thị Kim Phượng
15Nghiên cứu các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụngĐinh Văn Chính (CN)2019DHCNTT5 - ĐH K142019605509ThS. Lê Thị Thủy
15Nghiên cứu các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụngNguyễn Mạnh Cường2019DHCNTT2 - ĐH K142019602104ThS. Lê Thị Thủy
15Nghiên cứu các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụngNguyễn Trung Dũng2019DHCNTT6 - ĐH K142019606876ThS. Lê Thị Thủy
16Thu thập chỉ số điện nước tự động ứng dụng kỹ thuật học sâuNguyễn Văn Thùy (CN)2019DHKTPM4 - ĐH K142019606418ThS. Lê Thị Thủy
17Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng vào bài toán phát hiện sản phẩm lỗiCao Bá Lộc (CN)2019DHCNTT1 - ĐH K142019600137ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
17Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng vào bài toán phát hiện sản phẩm lỗiLê Minh Hiếu2019DHCNTT1 - ĐH K142019600767ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
17Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng vào bài toán phát hiện sản phẩm lỗiLương Thị Sao Mai2019DHCNTT1 - ĐH K142019600983ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
18Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng xây dựng dây truyền phân loại hoa quả tự độngLê Quảng Nam (CN)2019DHKTPM4 - ĐH K142019606618ThS. Mai Thanh Hồng
18Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng xây dựng dây truyền phân loại hoa quả tự độngNguyễn Thành Dương2019DHKTPM3 - ĐH K142019605419ThS. Mai Thanh Hồng
18Nghiên cứu các kỹ thuật học máy và ứng dụng xây dựng dây truyền phân loại hoa quả tự độngVũ Đức Cường2019DHKTPM3 - ĐH K142019604171ThS. Mai Thanh Hồng
19Nghiên cứu thuật toán phân lớp K-láng giềng gần nhất và ứng dụng thuật toán để phân loại văn bảnNguyễn Thị Huyền (CN)2019DHCNTT2 - ĐH K142019602571ThS. Mai Thanh Hồng
19Nghiên cứu thuật toán phân lớp K-láng giềng gần nhất và ứng dụng thuật toán để phân loại văn bảnTrần Hà Bắc2019DHCNTT2 - ĐH K142019602145ThS. Mai Thanh Hồng
19Nghiên cứu thuật toán phân lớp K-láng giềng gần nhất và ứng dụng thuật toán để phân loại văn bảnNguyễn Việt Trung2019DHCNTT3 - ĐH K142019603066ThS. Mai Thanh Hồng
20Nghiên cứu Web 3D và ứng dụng hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc sách cho trẻ em.Đinh Thị Trang2018DHCNTT4 - ĐH K132018603537ThS. Vũ Minh Yến
20Nghiên cứu Web 3D và ứng dụng hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc sách cho trẻ em.Hà Ngọc Ánh2018DHCNTT4 - ĐH K132018603418ThS. Vũ Minh Yến
20Nghiên cứu Web 3D và ứng dụng hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc sách cho trẻ em.Nguyễn Văn Cường2018DHCNTT4 - ĐH K132018603377ThS. Vũ Minh Yến
20Nghiên cứu Web 3D và ứng dụng hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc sách cho trẻ em.Trần Thị Thu2018DHCNTT4 - ĐH K132018603525ThS. Vũ Minh Yến
21Nghiên cứu xử lý multiplayer trong ứng dụng 3D.Đào Văn Nguyên (CN)2019DHCNTT1 - ĐH K142019600731ThS. Vũ Minh Yến
21Nghiên cứu xử lý multiplayer trong ứng dụng 3D.Phạm Thế Phúc2019DHCNTT1 - ĐH K142019600331ThS. Vũ Minh Yến
22Nghiên cứu MongoDB và ứng dụng trong cân bằng tảiMai Thị Hường (CN)2019DHKTPM4 - ĐH K142019605690ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
22Nghiên cứu MongoDB và ứng dụng trong cân bằng tảiNguyễn Khắc Huy2019DHKTPM4 - ĐH K142019606088ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
22Nghiên cứu MongoDB và ứng dụng trong cân bằng tảiTạ Văn Hiếu2019DHKTPM4 - ĐH K142019605809ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
22Nghiên cứu MongoDB và ứng dụng trong cân bằng tảiTrần Huy Cảnh2019DHKTPM4 - ĐH K142019605959ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
23Xây dựng website Quản lý kết quả học tập và trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong học onlinePhạm Văn Biển (CN)2019DHCNTT6 - ĐH K142019607190ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
23Xây dựng website Quản lý kết quả học tập và trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong học onlineTạ Việt Khang2019DHCNTT6 - ĐH K142019607077ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
23

Xây dựng website Quản lý kết quả học tập và trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong học online

Nguyễn Thi Mời2019DHCNTT6 - ĐH K142019606729ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
24Xây dựng ứng dụng trải nghiệm của một thanh niên tình nguyện FIT-HAUINguyễn Hoàng Minh (CN)2018DHHTTT2 - ĐH K132018604714ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
24Xây dựng ứng dụng trải nghiệm của một thanh niên tình nguyện FIT-HAUINguyễn Thị Huyền2019DHCNTT2 - ĐH K142019602571ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
24Xây dựng ứng dụng trải nghiệm của một thanh niên tình nguyện FIT-HAUITrần Đức Long2020DHHTTT1 - ĐH K152020600014ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
25Xây dựng ứng dụng di động quản lý hoạt động của các thiết bị điện từ xaTrương Thị Thu Phương (CN)2019DHCNTT5 - ĐH K142019605502ThS. Nguyễn Trung Phú
25Xây dựng ứng dụng di động quản lý hoạt động của các thiết bị điện từ xaNguyễn Vũ Chí Tình2019DHCNTT5 - ĐH K142019605521ThS. Nguyễn Trung Phú
25Xây dựng ứng dụng di động quản lý hoạt động của các thiết bị điện từ xaHà Thị Phượng2019DHCNTT5 - ĐH K142019605499ThS. Nguyễn Trung Phú
2526Xây dựng ứng dụng di động quản lý hoạt động của các thiết bị điện từ xaHà Văn Phòng2019DHCNTT6 - ĐH K142019606680ThS. Nguyễn Trung Phú
26Xây dựng website hỗ trợ học lập trình WebVũ Đình Quân (CN)2020DHKTPM4 - ĐH K152020606122ThS. Đỗ Sinh Trường
26Xây dựng website hỗ trợ học lập trình WebNguyễn Anh Tú2020DHKTPM1 - ĐH K152020600692ThS. Đỗ Sinh Trường
26Xây dựng website hỗ trợ học lập trình WebTrần Huy Thắng2020DHKTPM4 - ĐH K152020607321ThS. Đỗ Sinh Trường
26Xây dựng website hỗ trợ học lập trình WebTrần Văn Hoàng2020DHHTTT2 - ĐH K152020603969ThS. Đỗ Sinh Trường
26Xây dựng website hỗ trợ học lập trình WebĐinh Khắc Tuấn2020DHKTPM4 - ĐH K152020605847ThS. Đỗ Sinh Trường
27Nghiên cứu mạng Resnet và ứng dụng cho bài toán phân loại ảnh.Nguyễn Hồng Phong (CN)2019DHCNTT5 - ĐH K142019605743TS. Trần Hùng Cường
27Nghiên cứu mạng Resnet và ứng dụng cho bài toán phân loại ảnh.Đặng Đình Phức2019DHCNTT5 - ĐH K142019605425TS. Trần Hùng Cường
27Nghiên cứu mạng Resnet và ứng dụng cho bài toán phân loại ảnh.Vi Văn Oanh2019DHCNTT5 - ĐH K142019605363TS. Trần Hùng Cường
27Nghiên cứu mạng Resnet và ứng dụng cho bài toán phân loại ảnh.Hạ Ngọc Nam2019DHCNTT5 - ĐH K142019605908TS. Trần Hùng Cường
27Nghiên cứu mạng Resnet và ứng dụng cho bài toán phân loại ảnh.Vũ Thị Bình Yên2019DHKTPM2 - ĐH K142019602188TS. Trần Hùng Cường
28Nghiên cứu xây dựng hệ thống đăng nhập tự động bằng nhận diện khuôn mặtNguyễn Lương Hùng (CN)2019DHKTPM1 - ĐH K142019601064ThS. Nguyễn Lan Anh
28Nghiên cứu xây dựng hệ thống đăng nhập tự động bằng nhận diện khuôn mặtNguyễn Đình Huân2019DHKTPM2 - ĐH K142019602287ThS. Nguyễn Lan Anh
28Nghiên cứu xây dựng hệ thống đăng nhập tự động bằng nhận diện khuôn mặtBùi Việt Hoàng2019DHHTTT2 - ĐH K142019606167ThS. Nguyễn Lan Anh
28Nghiên cứu xây dựng hệ thống đăng nhập tự động bằng nhận diện khuôn mặtTrần Khắc Bình Dương2019DHKTPM1 - ĐH K142019600234ThS. Nguyễn Lan Anh
29Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện đám đông hỗ trợ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus CoronaNguyễn Minh Trường (CN)2019DHCNTT3 - ĐH K142019603566ThS. Nguyễn Lan Anh
29Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện đám đông hỗ trợ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus CoronaCù Việt Hưng2019DHCNTT3 - ĐH K142019602993ThS. Nguyễn Lan Anh
29Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện đám đông hỗ trợ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus CoronaĐường Ngọc Khanh2019DHCNTT3 - ĐH K142019603738ThS. Nguyễn Lan Anh
29Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện đám đông hỗ trợ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus CoronaQuách Phương Thảo2018DHCNTT1 - ĐH K132018600769ThS. Nguyễn Lan Anh
30Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo hành vi nguy hiểmNguyễn Nhật Minh (CN)2019DHKTPM1 - ĐH K142019600285ThS. Chu Thị Quyên
30Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo hành vi nguy hiểmĐỗ Viết Thịnh2019DHCNTT3 - ĐH K142019603545ThS. Chu Thị Quyên
30Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo hành vi nguy hiểmPhạm Văn Tiến2019DHCNTT5 - ĐH K142019605219ThS. Chu Thị Quyên
30Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo hành vi nguy hiểmVũ Trọng Tuấn2019DHKTPM1 - ĐH K142019601439ThS. Chu Thị Quyên
30Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo hành vi nguy hiểmTrần Quang Vinh2019DHCNTT1 - ĐH K142019600230ThS. Chu Thị Quyên
31Nghiên cứu và xây dựng hệ thống cảnh báo người lạ đột nhập trong nhàPhạm Thị Thanh (CN)2018DHCNTT1 - ĐH K132018600228ThS. Ngô Thị Thanh Hòa
31Nghiên cứu và xây dựng hệ thống cảnh báo người lạ đột nhập trong nhàĐinh Công Nhật2019DHKHMT1 - ĐH K142019601038ThS. Ngô Thị Thanh Hòa
32Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh và ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ sốBùi Hải Linh (CN)2020DHKHMT2 - ĐH K152020606348ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan
32Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh và ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ sốĐinh Văn Duy2021DHCNTT4 - ĐH K162021604611ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan
32Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh và ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ sốNguyễn Trung Nghĩa2021DHKTPM1 - ĐH K162021601003ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan
32Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh và ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ sốLê Đức Tiệp2020DHCNTT3 - ĐH K152020603171ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan
32Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh và ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ sốPhan Mạnh Tuân2020DHCNTT5 - ĐH K152020606615ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan
33Tìm hiểu về thuật toán ghép đôi và xây dựng hệ thống ghép cặp học nhóm cho sinh viên trên nền tảng Node.JS và framework React.JS.Đặng Đức Bảo Dũng (CN)2020DHCNTT6 - ĐH K152020607370ThS. Trịnh Bá Quý
33Tìm hiểu về thuật toán ghép đôi và xây dựng hệ thống ghép cặp học nhóm cho sinh viên trên nền tảng Node.JS và framework React.JS.Lý Thị Dung2020DHCNTT4 - ĐH K152020605590ThS. Trịnh Bá Quý
33Tìm hiểu về thuật toán ghép đôi và xây dựng hệ thống ghép cặp học nhóm cho sinh viên trên nền tảng Node.JS và framework React.JS.Nguyễn Văn Thọ2020DHCNTT4 - ĐH K152020605224ThS. Trịnh Bá Quý
33Tìm hiểu về thuật toán ghép đôi và xây dựng hệ thống ghép cặp học nhóm cho sinh viên trên nền tảng Node.JS và framework React.JS.Nguyễn Duy Trường2019DHCNTT2 - ĐH K142019501422ThS. Trịnh Bá Quý
33Tìm hiểu về thuật toán ghép đôi và xây dựng hệ thống ghép cặp học nhóm cho sinh viên trên nền tảng Node.JS và framework React.JS.Nguyễn Đức Long2019DHCNTT1 - ĐH K142019600122ThS. Trịnh Bá Quý
34Phát triển ứng dụng Food Delivery App dùng để đặt và giao đồ ăn dành cho các cửa hàng có sử dụng dịch vụ trực tuyếnVũ Văn Khánh (CN)2019DHKTPM4 - ĐH K142019606174ThS. Nguyễn Thái Cường
34Phát triển ứng dụng Food Delivery App dùng để đặt và giao đồ ăn dành cho các cửa hàng có sử dụng dịch vụ trực tuyếnDương Văn Hùng2019DHKTPM4 - ĐH K142019606771ThS. Nguyễn Thái Cường
34Phát triển ứng dụng Food Delivery App dùng để đặt và giao đồ ăn dành cho các cửa hàng có sử dụng dịch vụ trực tuyếnHoàng Công Trung2020DHCNTT6 - ĐH K152020608135ThS. Nguyễn Thái Cường
34Phát triển ứng dụng Food Delivery App dùng để đặt và giao đồ ăn dành cho các cửa hàng có sử dụng dịch vụ trực tuyếnLại Hoàng Tùng2020DHCNTT6 - ĐH K152020607981ThS. Nguyễn Thái Cường
35Phát triển phần mềm quản lý cửa hàng cafe dựa trên nền tảng công nghệ di động và cơ sở dữ liệu thời gian thực.Hoàng Chí Bằng (CN)2020DHKHMT2 - ĐH K152020605671ThS. Nguyễn Thái Cường
35Phát triển phần mềm quản lý cửa hàng cafe dựa trên nền tảng công nghệ di động và cơ sở dữ liệu thời gian thực.Văn Minh Dương2020DHKHMT2 - ĐH K152020604910ThS. Nguyễn Thái Cường
35Phát triển phần mềm quản lý cửa hàng cafe dựa trên nền tảng công nghệ di động và cơ sở dữ liệu thời gian thực.Nguyễn Xuân Vũ2020DHKHMT2 - ĐH K152020604859ThS. Nguyễn Thái Cường
35Phát triển phần mềm quản lý cửa hàng cafe dựa trên nền tảng công nghệ di động và cơ sở dữ liệu thời gian thực.Phạm Hoàng Đức Tài2020DHKHMT2 - ĐH K152020603679ThS. Nguyễn Thái Cường
35Phát triển phần mềm quản lý cửa hàng cafe dựa trên nền tảng công nghệ di động và cơ sở dữ liệu thời gian thực.Đoàn Duy Thành2020DHKHMT2 - ĐH K152020603903ThS. Nguyễn Thái Cường
36Tìm hiểu về phương pháp lấy tin tự động, ứng dụng xây dựng module thu thập tin tức và đăng tin đoàn hội tự động.Lê Thị Thanh Hoa (CN)2019DHKTPM4 - ĐH K142019606480ThS. Trịnh Bá Quý
36Tìm hiểu về phương pháp lấy tin tự động, ứng dụng xây dựng module thu thập tin tức và đăng tin đoàn hội tự động.Nguyễn Văn Nam2018DHCNTT4 - ĐH K132018603374ThS. Trịnh Bá Quý
36Tìm hiểu về phương pháp lấy tin tự động, ứng dụng xây dựng module thu thập tin tức và đăng tin đoàn hội tự động.Nguyễn Thanh Tùng2019DHKHM1 - ĐH K142019601681ThS. Trịnh Bá Quý
36Tìm hiểu về phương pháp lấy tin tự động, ứng dụng xây dựng module thu thập tin tức và đăng tin đoàn hội tự động.Dương Thị Lan Phương2019DHHTTT2 - ĐH K142019605132ThS. Trịnh Bá Quý
37Nghiên cứu mạng neural và ứng dụng trong nhận dạng chữ số inNguyễn Văn Thành (CN)2020DHCNTT3 - ĐH K152020604283ThS. Chu Thị Quyên
37Nghiên cứu mạng neural và ứng dụng trong nhận dạng chữ số inNguyễn Công Thành2020DHCNTT3 - ĐH K152020603178ThS. Chu Thị Quyên
37Nghiên cứu mạng neural và ứng dụng trong nhận dạng chữ số inNguyễn Thị Thương2020DHCNTT3 - ĐH K152020603814ThS. Chu Thị Quyên
38Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng sàn đấu giáĐặng Đức Mạnh (CN)2020DHKTPM3 - ĐH K152020604935TS. Đặng Trọng Hợp
38Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng sàn đấu giáNguyễn Viết Trí2018DHCNTT5 - ĐH K132018604596TS. Đặng Trọng Hợp
38Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng sàn đấu giáBùi Việt Dũng2020DHCNTT1 - ĐH K152020607151TS. Đặng Trọng Hợp
38Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng sàn đấu giáHà Văn Hiển2018DHCNTT6 - ĐH K132018604963TS. Đặng Trọng Hợp
39Phát triển ứng dụng Web hỗ trợ cộng đồng sinh viênNguyễn Đức Đăng (CN)2020DHKTPM2 - ĐH K152020603392TS. Hà Mạnh Đào
39Phát triển ứng dụng Web hỗ trợ cộng đồng sinh viênNguyễn Viết An2020DHKTPM2 - ĐH K152020603745TS. Hà Mạnh Đào
39Phát triển ứng dụng Web hỗ trợ cộng đồng sinh viênHoàng Hữu Đạt2020DHKTPM2 - ĐH K152020603866TS. Hà Mạnh Đào
39Phát triển ứng dụng Web hỗ trợ cộng đồng sinh viênĐỗ Thành Đạt2020DHKTPM2 - ĐH K152020603842TS. Hà Mạnh Đào
40Nghiên cứu công nghệ làm phim 3D và ứng dụng trong quảng cáo mạng xã hộiĐinh Anh Minh (CN)2020DHHTTT2 - ĐH K152020607249ThS. Nguyễn Thị Nhung
40Nghiên cứu công nghệ làm phim 3D và ứng dụng trong quảng cáo mạng xã hộiPhùng Thu Linh2020DHHTTT2 - ĐH K152020605635ThS. Nguyễn Thị Nhung
40Nghiên cứu công nghệ làm phim 3D và ứng dụng trong quảng cáo mạng xã hộiNguyễn Thị Thủy2020DHHTTT2 - ĐH K152020606056ThS. Nguyễn Thị Nhung
40Nghiên cứu công nghệ làm phim 3D và ứng dụng trong quảng cáo mạng xã hộiTrần Minh Phương2020DHHTTT2 - ĐH K152020604508ThS. Nguyễn Thị Nhung
40Nghiên cứu công nghệ làm phim 3D và ứng dụng trong quảng cáo mạng xã hộiNguyễn Anh Tuấn2020DHHTTT2 - ĐH K152020603500ThS. Nguyễn Thị Nhung
41Xây dựng ứng dụng web phục vụ học và thi trực tuyến các môn lập trìnhNguyễn Quốc Duy (CN)2019DHCNTT4 - ĐH K142019603906ThS. Phạm Thế Anh
41Xây dựng ứng dụng web phục vụ học và thi trực tuyến các môn lập trìnhPhan Quốc Khánh2019DHCNTT4 - ĐH K142019604796ThS. Phạm Thế Anh
41Xây dựng ứng dụng web phục vụ học và thi trực tuyến các môn lập trìnhHà Quốc Phong2019DHCNTT4 - ĐH K142019604846ThS. Phạm Thế Anh
41Xây dựng ứng dụng web phục vụ học và thi trực tuyến các môn lập trìnhTrần Xuân Quyền2019DHCNTT4 - ĐH K142019604313ThS. Phạm Thế Anh
41Xây dựng ứng dụng web phục vụ học và thi trực tuyến các môn lập trìnhLê Văn Tâm2019DHCNTT4 - ĐH K142019604540ThS. Phạm Thế Anh
42Xây dựng ứng dụng web sử dụng luật kết hợp để trợ giúp mua hàngNguyễn Tiến Dũng (CN)2020DHKTPM1 - ĐH K152020600278ThS. Nguyễn Thanh Hải
42Xây dựng ứng dụng web sử dụng luật kết hợp để trợ giúp mua hàngPhạm Hoàng Tiến2020DHKTPM1 - ĐH K152020600235ThS. Nguyễn Thanh Hải
42Xây dựng ứng dụng web sử dụng luật kết hợp để trợ giúp mua hàngCao Văn Sơn2020DHKTPM1 - ĐH K152020600313ThS. Nguyễn Thanh Hải
42Xây dựng ứng dụng web sử dụng luật kết hợp để trợ giúp mua hàngĐào Văn Hiếu2020DHKTPM1 - ĐH K152020600239ThS. Nguyễn Thanh Hải
43Xây dựng ứng dụng phục vụ dạy học gia sư trên nền tảng di động.Nguyễn Mạnh Cường (CN)2020DHKHPM2 - ĐH K152020602722ThS. Nguyễn Trung Phú
43Xây dựng ứng dụng phục vụ dạy học gia sư trên nền tảng di động.Lê Danh Đại Dương2020DHKHPM2 - ĐH K152020602880ThS. Nguyễn Trung Phú
44So sánh và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của các nền tảng Framework Java và PHP trong phát triển WebTrần Hoàng Minh Quang (CN)2020DHCNTT1 - ĐH K152020600527ThS. Hoàng Quang Huy
44So sánh và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của các nền tảng Framework Java và PHP trong phát triển WebPhạm Khang Duy2020DHCNTT1 - ĐH K152020601285ThS. Hoàng Quang Huy
44So sánh và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của các nền tảng Framework Java và PHP trong phát triển WebNghiêm Đăng Duy Thắng2020DHCNTT1 - ĐH K152020601070ThS. Hoàng Quang Huy
45Nghiên cứu giải pháp phần mềm mô hình hóa không gian nội thất trên nền web.Nguyễn Văn Thắng (CN)2020DHCNTT1 - ĐH K152020600875ThS. Hoàng Quang Huy
45Nghiên cứu giải pháp phần mềm mô hình hóa không gian nội thất trên nền web.Đỗ Xuân Chiến2020DHCNTT1 - ĐH K152020600227ThS. Hoàng Quang Huy
45Nghiên cứu giải pháp phần mềm mô hình hóa không gian nội thất trên nền web.Nguyễn Văn Việt2020DHCNTT1 - ĐH K152020600886ThS. Hoàng Quang Huy
46Nghiên cứu mô hình O2O và xây dựng ứng dụng kết nối bán hàng.Phạm Hồng Thái (CN)2019DHKHMT1 - ĐH K142019601279ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
46Nghiên cứu mô hình O2O và xây dựng ứng dụng kết nối bán hàng.Phạm Tiến Đạt2019DHKHMT1 - ĐH K142019600473ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
47Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ học tập, tra cứu tài liệu, và lập trình.Trần Viết Cường (CN)2020DHKHMT1 - ĐH K152020600322ThS. Trần Phương Nhung
47Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ học tập, tra cứu tài liệu, và lập trình.Nguyễn Khắc Hiếu2019DHKHMT1 - ĐH K142019602187ThS. Trần Phương Nhung
48Ứng dụng chuẩn mật mã dữ liệu (DES) vào hỗ trợ thi tuyển sinh đại học.Phạm Việt Anh (CN)2020DHKHMT2 - ĐH K152020605676ThS. Trần Phương Nhung
48Ứng dụng chuẩn mật mã dữ liệu (DES) vào hỗ trợ thi tuyển sinh đại học.Lý Trần Hồng Minh2020DHKHMT2 - ĐH K152020605555ThS. Trần Phương Nhung
49Nghiên cứu cách mô phỏng và cài đặt khuôn mẫu cho cấu trúc dữ liệu danh sách kế tiếp và ứng dụng trong bài toán quản lý thí sinh bằng ngôn ngữ lập trình C++.Lê Thị Thu Trà (CN)2020DHCNTT2 - ĐH K152020602050ThS. An Văn Minh
49Nghiên cứu cách mô phỏng và cài đặt khuôn mẫu cho cấu trúc dữ liệu danh sách kế tiếp và ứng dụng trong bài toán quản lý thí sinh bằng ngôn ngữ lập trình C++.Cao Việt Tùng2020DHCNTT2 - ĐH K152020602039ThS. An Văn Minh
49Nghiên cứu cách mô phỏng và cài đặt khuôn mẫu cho cấu trúc dữ liệu danh sách kế tiếp và ứng dụng trong bài toán quản lý thí sinh bằng ngôn ngữ lập trình C++.Đào Đức Cháng2020DHCNTT3 - ĐH K152020603589ThS. An Văn Minh
50Nghiên cứu cách mô phỏng và cài đặt khuôn mẫu cho cấu trúc dữ liệu danh sách móc nối và ứng dụng trong bài toán quản lý thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C++.Vũ Văn Huyên (CN)2020DHCNTT2 - ĐH K152020602380ThS. An Văn Minh
50Nghiên cứu cách mô phỏng và cài đặt khuôn mẫu cho cấu trúc dữ liệu danh sách móc nối và ứng dụng trong bài toán quản lý thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C++.Đoàn Văn Quân2020DHCNTT2 - ĐH K152020602342ThS. An Văn Minh
51Nghiên cứu kiến trúc và tiến trình triển khai CMM/CMMi ứng dụng hỗ trợ cho các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng mô hình hoạt động đảm bảo chất lượng đạt chứng chỉ quốc tế CMM/CMMiNguyễn Thế Vinh (CN)2018DHKTPM1 - ĐH K132018601797TS. Vũ Đình Minh
51Nghiên cứu kiến trúc và tiến trình triển khai CMM/CMMi ứng dụng hỗ trợ cho các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng mô hình hoạt động đảm bảo chất lượng đạt chứng chỉ quốc tế CMM/CMMiTrần Quang Hiếu2018DHKTPM2 - ĐH K132018603244TS. Vũ Đình Minh
51Nghiên cứu kiến trúc và tiến trình triển khai CMM/CMMi ứng dụng hỗ trợ cho các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng mô hình hoạt động đảm bảo chất lượng đạt chứng chỉ quốc tế CMM/CMMiHoàng Tường Vân2018DHKTPM1 - ĐH K132018600791TS. Vũ Đình Minh
51Nghiên cứu kiến trúc và tiến trình triển khai CMM/CMMi ứng dụng hỗ trợ cho các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng mô hình hoạt động đảm bảo chất lượng đạt chứng chỉ quốc tế CMM/CMMiPhạm Sơn Việt2018DHKTPM1 - ĐH K132018600121TS. Vũ Đình Minh
51Nghiên cứu kiến trúc và tiến trình triển khai CMM/CMMi ứng dụng hỗ trợ cho các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng mô hình hoạt động đảm bảo chất lượng đạt chứng chỉ quốc tế CMM/CMMiLê Văn Hiệp2018DHKTPM1 - ĐH K132018600001TS. Vũ Đình Minh
52Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong giải quyết bài toán tối ưuLê Văn Nghiêm (CN)2018DHCNTT4 - ĐH K132018603549TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
52Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong giải quyết bài toán tối ưuHoàng Thị Sao Mai2020DHCNTT6 - ĐH K152020608019TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
52Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong giải quyết bài toán tối ưuTạ Văn Toàn2018DHCNTT4 - ĐH K132018603202TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
52Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong giải quyết bài toán tối ưuNguyễn Quang Linh2020DHCNTT6 - ĐH K152020607923TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
52Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong giải quyết bài toán tối ưuNguyễn Hoàng Minh2020DHCNTT6 - ĐH K152020608127TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
53Nghiên cứu giải thuật tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng cảm biến không dâyNguyễn Hoàng Long (CN)2018DHCNTT4 - ĐH K132018603194TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
53Nghiên cứu giải thuật tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng cảm biến không dâyNguyễn Trung Thành2020DHCNTT6 - ĐH K152020608104TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
53Nghiên cứu giải thuật tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng cảm biến không dâyMai Thế Đoàn2020DHCNTT6 - ĐH K152020607776TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
53Nghiên cứu giải thuật tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng cảm biến không dâyPhùng Thế Khánh2020DHCNTT5 - ĐH K152020606692TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
53Nghiên cứu giải thuật tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng cảm biến không dâyNguyễn Tuấn Đạt2020DHCNTT5 - ĐH K152020605860TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
54Nghiên cứu về học chuyển giao và ứng dụngPhan Minh Giang (CN)2019DHCNTT2 - ĐH K142019602309ThS. Nguyễn Đức Lưu
54Nghiên cứu về học chuyển giao và ứng dụngTrần Hữu Vinh2019DHCNTT2 - ĐH K142019601953ThS. Nguyễn Đức Lưu
54Nghiên cứu về học chuyển giao và ứng dụngNguyễn Thị Thu Thủy2020DHCNTT6 - ĐH K152020606909ThS. Nguyễn Đức Lưu
54Nghiên cứu về học chuyển giao và ứng dụngBùi Anh Tuấn2020DHCNTT6 - ĐH K152020607726ThS. Nguyễn Đức Lưu
55Nghiên cứu phương pháp học tăng cường trong giải bài toán tối ưuĐào Thị Hồng Phương (CN)2018DHCNTT4 - ĐH K132018603212ThS. Nguyễn Đức Lưu
55Nghiên cứu phương pháp học tăng cường trong giải bài toán tối ưuNguyễn Hữu Hoàng2018DHCNTT4 - ĐH K132018603331ThS. Nguyễn Đức Lưu
55Nghiên cứu phương pháp học tăng cường trong giải bài toán tối ưuVũ Văn Hôm2018DHCNTT4 - ĐH K132018603716ThS. Nguyễn Đức Lưu
55Nghiên cứu phương pháp học tăng cường trong giải bài toán tối ưuHồ Trần Quốc Khánh2021DHKHMT1 - ĐH K162021600310ThS. Nguyễn Đức Lưu
55Nghiên cứu phương pháp học tăng cường trong giải bài toán tối ưuNguyễn Quang Anh2021DHKHMT1 - ĐH K162021600416ThS. Nguyễn Đức Lưu
56Xây dựng chatbot thông minh phục vụ công tác tư vấn học tập cho sinh viên khoa CNTT Đại học công nghiệp Hà NộiHoàng Xuân Thiên (CN)2019DHKTPM3 - ĐH K142019605495TS. Đỗ Mạnh Hùng
56Xây dựng chatbot thông minh phục vụ công tác tư vấn học tập cho sinh viên khoa CNTT Đại học công nghiệp Hà NộiPhạm Văn Kiên2021DHKTPM1 - ĐH K162021600266TS. Đỗ Mạnh Hùng
56Xây dựng chatbot thông minh phục vụ công tác tư vấn học tập cho sinh viên khoa CNTT Đại học công nghiệp Hà NộiVũ Đình Quân2020DHKTPM4 - ĐH K152020606122TS. Đỗ Mạnh Hùng
56Xây dựng chatbot thông minh phục vụ công tác tư vấn học tập cho sinh viên khoa CNTT Đại học công nghiệp Hà NộiLý Thành Lâm2020DHKHMT1 - ĐH K152020600571TS. Đỗ Mạnh Hùng
56Xây dựng chatbot thông minh phục vụ công tác tư vấn học tập cho sinh viên khoa CNTT Đại học công nghiệp Hà NộiNguyễn Bá Công2020DHKTPM2 - ĐH K152020603371TS. Đỗ Mạnh Hùng
57Xây dựng website hỗ trợ học tập cho sinh viên HaUI.Đặng Đức Duy (CN)2020DHHTTT1 - ĐH K152020600247ThS. Vũ Thị Dương
57Xây dựng website hỗ trợ học tập cho sinh viên HaUI.Nguyễn Trọng Quân2020DHHTTT1 - ĐH K152020600232ThS. Vũ Thị Dương
57Xây dựng website hỗ trợ học tập cho sinh viên HaUI.Phan Anh Khoa2020DHHTTT1 - ĐH K152020601390ThS. Vũ Thị Dương
57Xây dựng website hỗ trợ học tập cho sinh viên HaUI.Nguyễn Thị Thu Phương2020DHHTTT1 - ĐH K152020602360ThS. Vũ Thị Dương
57Xây dựng website hỗ trợ học tập cho sinh viên HaUI.Nguyễn Văn Lộc2020DHHTTT1 - ĐH K152020602207ThS. Vũ Thị Dương
58Nghiên cứu bài toán xác định cảm xúc của sinh viên trong các lớp học trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạoPhùng Thế Tài (CN)2018DHKTPM2 - ĐH K132018603371TS. Trần Tiến Dũng
58Nghiên cứu bài toán xác định cảm xúc của sinh viên trong các lớp học trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạoLê Hoàng Thạch2019DHKTPM3 - ĐH K142019604052TS. Trần Tiến Dũng
59Nghiên cứu và phát triển ứng dụng “Cooking App" dạy nấu ăn trên nền tảng công nghệ mobileVũ Minh Tuấn (CN)2019DHCNTT2 - ĐH K142019602084ThS. Vũ Anh Tú
59Nghiên cứu và phát triển ứng dụng “Cooking App" dạy nấu ăn trên nền tảng công nghệ mobilePhan Trọng Trường2019DHCNTT2 - ĐH K142019602642ThS. Vũ Anh Tú
59Nghiên cứu và phát triển ứng dụng “Cooking App" dạy nấu ăn trên nền tảng công nghệ mobileBùi Như Toán2019DHCNTT2 - ĐH K142019602708ThS. Vũ Anh Tú
59Nghiên cứu và phát triển ứng dụng “Cooking App" dạy nấu ăn trên nền tảng công nghệ mobileNguyễn Văn Song2019DHCNTT2 - ĐH K142019602353ThS. Vũ Anh Tú
59Nghiên cứu và phát triển ứng dụng “Cooking App" dạy nấu ăn trên nền tảng công nghệ mobilePhạm Huy Thành2019DHCNTT2 - ĐH K142019602140ThS. Vũ Anh Tú
  • Thứ Hai, 12:58 06/12/2021

Tags: